Forssmed vill inte utreda avkriminalisering

Socialminister Jakob Forssmed (KD) vill inte att den pågående narkotikautredningen även ser över konsumtionsförbudets effekter, vilket några forskare och myndigheter efterlyst. ”Regeringen har inga planer på ett sådant tilläggsdirektiv kring avkriminalisering”, sa han i SVT Agenda.

Programmet i söndags kväll handlade delvis om narkotikapolitik. Ett reportage från Norge beskrev hur några domstolar och ett riksåklagarbeslut uppmanar polisen att inte ”jaga missbrukare” och i praktiken avkriminaliserat bruk och mindre innehav för personer med beroende. Något som politikerna tidigare inte kunde enas kring när den s.k. rusreformen diskuterades för ett år sedan.

Några tillfrågade i Oslo ansåg att även vissa droger borde legaliseras, medan en polis varnade för att nya ordningen med avkriminalisering för vissa grupper kan leda till ökad tillgänglighet och att fler unga börjar använda droger.

Socialminister Jakob Forssmed (Kristdemokraterna) ser också en sådan risk och underströk det intervjun i Agenda (SVT Play). Som bland annat tog upp att inte bara försäljning och innehav, utan även intag av narkotika är förbjudet i Sverige sedan 1988.

• Programledaren Camilla Kvartoft frågade varför man ska straffa de som är beroende?
– Dels behöver man se på kriminalisering på det sättet att vi vill att så få som möjligt ska börja använda narkotika. När man frågar unga personer: ”vad avhåller dig från narkotika eller mer narkotika?”, så svara de bl a att man inte vill bli tagen av polisen eller att det är förbjudet. Så redan när man lyfter på den restriktionen så riskerar man också att få ett ökat drogbruk bland unga personer, svarade socialminister Jakob Forssmed.

Och enkäter visar att betydligt färre svenska skolelever har provat cannabis än sina jämnåriga i de flesta andra länder i EU.

Men lagen om konsumtionsförbud – som var tänkt att minska droganvändning, tidigt upptäcka och förhindra att unga dras in i missbruk – har inte utvärderats ordentligt under tre decennier. Något flera forskare och myndigheter (såsom Folkhälsomyndigheten och Sveriges kommuner och regioner) tycker att den stora narkotikautredning som tillsattes av förra regeringen ifjol också borde få se över.

Professor Björn Johnson. Foto: Håkan Röjder/Malmö Univ

Professorn i socialt arbete Björn Johnson i Malmö, med i utredningens referensgrupp, är också kritisk och tycker att konsumtionsförbudet bör utredas.
– Vi vet inte om lagen har fyllt någon preventiv effekt, men polisen prioriterar sådana här brott i betydligt större utsträckning. Man lägger mycket tid och resurser på att gripa och lagföra brukare av narkotika, sa han i Agenda.

Antalet som döms för ringa narkotikabrott har ökat radikalt sedan början på 90-talet, men studier visar att flera dömda tonåringar återfaller i brott. Johnsons slutsats är att ”den här lagstiftningen inger inget starkt stöd för att bidra till att hjälpa och upptäcka unga som använder narkotika” och ”självklart borde utvärderas”.

Men inte heller borgerliga regeringen vill titta på frågan och ge något tilläggsdirektiv i den riktningen.
– Regeringen har inga sådana planer. Vi har de utredningsdirektiv vi har och jag tycker de är bra. De är väldigt breda, man har stora möjligheter i utredningen att titta brett på frågan också i ett internationellt perspektiv, sa socialminister Jakob Forssmed.

Han fick även frågan om Kristdemokraterna är så eniga i frågan, då för några år sedan en riksdagsmotion om att utreda frågan las. Och hans partivän EU-parlamentariker Sara Skyttedal berättade nyligen att hon gjort en helomvändning och idag inte bara vill avkriminalisera, utan även legalisera cannabis.

Socialministern underströk att hans parti är ”ganska överens vill jag säga”.
Och om Skyttedals legaliseringsförslag av cannabis:
– Jag tror att det vore fel. Regeringens uppfattning är att vi inte ska legalisera drogförsäljning. Det finns många skadeverkningar av narkotika, sa han och tillade att argumentet att det skulle kunna ”knäcka gängen” och deras finansiering inte alls verkar vara ett fungerande ”recept”.

Han fick även frågor om cannabis som rekreationsdrog och den liberala syn som sprids i flera länder i Europa och även bland unga i Sverige. Han ville ogärna svara på om han tror att cannabis är farligare än alkohol och tobak.

– Det är farligt och vi ska inte legalisera eller normalisera bruket av cannabis är min och regeringens uppfattning. .//. Det är uppenbart att cannabis är farligt. Alkoholbruk i stor omfattning är också farligt, svarade han till slut i Agenda.

Annonser