Hearing om svenska narkotikapolitiken

Som del i den stora utredningen som brett ser över missbruksvården och narkotikapolitiken hölls i torsdags en hearing där föreningar och civilsamhället fick säga sitt. /Delrapport redan i oktober om ökad tillgänglighet på motgiftet Naloxon.


Ett 20-tal representanter för engagerade organisationer, anhörigföreningar och stödgrupper fick ge sin syn – från mer liberala Tryggare Ruspolitik och Brukarföreningen till drogrestriktiva Svenska Narkotikapolisföreningen, Kriminellas Revansch i Samhället och Riksförbundet narkotikafritt samhälle.

Foto Drugnews

Bakgrunden är den statliga narkotikautredning som regeringen tillsatte i våras på uppmaning av riksdagen för att mot bakgrund av den höga läkemedels- och narkotikadödligheten utvärdera narkotikapolitiken, förbättra prevention, missbruksvården och införa en nollvision mot dödlighet.

Däremot ska inte kriminalisering av eget bruk och avkriminalisering ses över, enligt regeringens direktiv, som inte är en straffrättsutredning. Utan fokusera på vård, omsorg och förebyggande arbete.
– Vi vill lyssna in vad civilsamhället kan bidra med, få inspel och förslag. Vi har stora öron och lite mun under kunskapsinhämtningen, sa till Drugnews huvudsekreteraren Lina Pastorek, som tillsammans med utredaren Thomas Lindén ledde hearingen i Stockholm.

Hearingen leddes av utredaren Thomas Lindén och huvudsekreterare Lina Pastorek. Foto: Jessica Vikberg

Deltagarna delades upp i två grupper med olika spår (förebyggande, vård och stöd, behandling för personer som begått narkotikabrott, samt skadereducering och hur minska dödlighet). De uppmanades att kort delge sina synpunkter och förslag, att ”visa respekt för andras åsikter” och hålla sig till direktiven.

Några passade ändå på att beklaga att konsumtionsförbudet och alternativ som avkriminalisering inte utreds, en åsikt som även Folkhälsomyndigheten, SKR, flera politiker och experter framfört och kritiserat regeringen för. Bland annat ifrågasätts effekten av förbudet och risken att droganvändare kan dra sig för att söka vård.

Jessica Vikberg, ordförande för RNS, tyckte hearingen var bra överlag.
– Kändes positiv och arrangörerna var lyhörda. Jag betonade att utveckla drogfri vård och behov av ett nationellt kompetenscentrum som kan sprida förebyggande fungerande metoder i landet, så vi slipper uppfinna hjulet gång på gång, sa hon.

Hon sa att varje kommun bör ha egna drogsamordnare och nämnde hur  socialsekreterare i Gävles samarbetar med skolor för att ingripa tidigt upptäcka och kunna avbryta missbruk.
– Därför behöver kriminaliseringen av eget bruk finnas kvar, det är en förutsättning för att kunna arbeta förebyggande, sa hon.

Även Peter Moilanen från Narkotikapolitiskt Center tyckte att det var ”en bra hearing”.
Han förde fram att konsumtionsförbundet behövs, men att smartare påföljder än böter utvecklas för vissa brukare. Och att en ”god-samaritlag” ska användas av polisen, så att påverkade kompisar, med kanske lite narkotika i fickan, vågar ringa 112 när en person tagit en överdos utan att riskerar straff.

Utredningen arbetar nu vidare under hösten med inhämtning av synpunkter och förslag. Redan nästa vecka ska man träffa sin expertgrupp och veckan därpå sin vetenskapliga grupp, (med några forskare som absolut inte ville delta i av regeringen ”en riggad utredning”).

Naloxon-sprej räddar liv.
  • Narkotikautredningen ska redan i oktober lämna delrapport med förslag om hur opioidmotgiftet Naloxon kan bli mer tillgängligt och om fler yrkesgrupper än vårdpersonal ska kunna ge det till personer som tagit överdoser, (t.ex. poliser, väktare, hemtjänst, anhöriga m fl. har nämnts).

Utredningssekretariatet planerar även att djupintervjua några beroende, och ta in fler synpunkter och sedan nästa år under viss tidspress summera förslagen och redovisa hela utredningen till regeringen senast 29 september 2023.

Annonser