Nej till receptfritt motgift mot överdoser

Läkemedlet Naloxon kan inte med dagens lagstiftning göras receptfritt, men det kan bli mer tillgängligt för fler och därigenom bidra till att färre opioidmissbrukare dör i överdoser. Så summerar Läkemedelsverket sin delrapport till Socialstyrelsen.


– Naloxon räddar liv vid överdoser samtidigt som det har väldigt få och milda biverkningar, men naloxon behöver bli mer tillgängligt för såväl anhöriga som socialtjänst och andra yrkesgrupper. Om detta råder inget tvivel. Därför ska vi göra allt som är möjligt att läkemedlet blir mer tillgängligt i samhället och når fler mottagargrupper, säger Maria Furberg, utredare på Läkemedelsverket, i ett pressmeddelande.

Utredningen om möjlighet att omklassa läkemedlet, beställdes 2021 av Socialstyrelsen, som i sin tur har uppdrag av regeringen att göra Naloxon mer tillgängligt för att bidra till minska den höga narkotikadödligheten av opioider (t.ex. heroin, fentanyler, metadon, tramadol m.fl.) i landet.

Myndigheten hänvisar till att dagens två naloxon-varianter på svenska marknaden (Nyxoid och Respinal) som kan häva överdoser (särskilt andningsproblem) för att godkännas kräver att personal och andra grupper utbildas för att använda det rätt och att det inte går begära apoteken ska göra om det blir receptfritt.

Även andra länder i Europa som svarat på en förfrågan från Läkemedelsverket har receptbelagt Naloxon (utom Frankrike). Läkemedelsverket ska nu undersöka om det finns andra snabbare vägar att öka tillgängligheten. En variant kan vara att göra som i Norge att inrätta distributionscentraler där socialtjänst och anhöriga till missbrukare kan få nässprejen och utbildning om hur använda den.

Förutom att undersöka huruvida en omklassning av Naloxon var möjligt utreds även om fler yrkesgrupper än vårdpersonal ska utbildas och kunna få ge motgiftet till beroendepersoner, exempelvis poliser, väktare och hemtjänstpersonal.

En delrapport väntas i oktober om naloxon det från den pågående statliga narkotikautredningen. Socialstyrelsens slutrapport ska lämnas senast mars 2024.

• Fotnot: Läkemedelsverkets delrapport ”Receptfrihetsstatus för naloxon i nasal beredning” (pdf-fil, 15 sidor).

Annonser