Socialstyrelsen vill att fler får ge motgift

Motgiftet Naloxon kan rädda liv vid en opioid-överdos. Men lagen måste ändras för att fler grupper som anhöriga, socialtjänstpersonal och väktare, ska kunna få tillgång till läkemedlet, enligt Socialstyrelsen.


Naloxon-sprej har varit tillgängligt i Sverige sedan 2018, och innehåller som kan häva överdos av opioider, såsom heroin, fentanyl, oxikodon. Men läkemedlet är receptbelagt och får bara – vid sidan om vårdpersonal – hanteras av och förskrivas till den som riskerar att ta en överdos. Och för dessa är det ofta för sent att själva hinna ta motgiftet.

Därför kan anhöriga, poliser, väktare och socialtjänsten vara grupper som skulle kunna hjälpa till att ge sprejen till de som tagit en överdos.

Maria Hilberth. Foto: Socialstyrelsen

– Det är viktigt att naloxon blir tillgängligt för fler grupper, även de som inte har fått det via ett personligt recept eller arbetar i hälso- och sjukvården, eftersom det är ett läkemedel som räddar liv, säger Maria Hilberth, enhetschef på Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

Men i en delrapport (pdf-fil, 23 sidor) i fredags kommer Socialstyrelsen till samma slutsats som Läkemedelsverket tidigare gjort att dagens regelverk inte ger rättslig möjlighet till att klassa läkemedlet Naloxon som receptfritt och kunna ges av andra som kommer i kontakt med personer som tagit överdos. Utan att det krävs en ny reglering utanför hälso- och sjukvårdslagen.

– Vi har därför i samråd med den pågående Narkotikautredningen kommit överens om att de ska driva den här frågan vidare, för att undersöka om det går att ta fram ett lagförslag, säger Maria Hilberth.
Narkotikautredningen ska i oktober lämna sina förslag till regeringen.

Socialstyrelsen vill även att tillgången till Naloxon blir större på häkten och kriminalvårdsplatser. Många intagna har missbruksproblem och särskilt de med opioidberoende har ökad risk för överdos vid permission och frigivning. Enligt Kriminalvården behöver cirka 4 000 personer varje år ha tillgång till naloxonkit, (en kostnad på 1,8 miljoner kronor, en räkning som ofta hamnar hos kriminalvården istället för  hemregionen).

I de flesta regioner i Sverige finns idag ”naloxon-program”, där förskrivning och utdelning av naloxon sköts och utbildning ges. WHO rekommenderar att naloxon kan förskrivas till alla som riskerar att bevittna en överdos, rapporterar TT.
Studier i USA visar att där polis och räddningspersonal fått möjlighet att ge naloxon, så har det haft effekt och dödsfallen minskat. Amerikanska läkemedelsverket FDA har nyligen beslutat godkänna sprejen (Narcan) till försäljning över disk utan recept.

Annonser