Förslag dröjer om fler ska få ge motgift

Den statliga narkotikautredningen bedömer att läkemedlet Naloxon mot opioidöverdoser kan rädda liv och att fler yrkesgrupper än vårdpersonal ska kunna ge det. Men ger inte än förslag då bland annat juridiska frågor vidare behöver ses över.


Narkotikautredningen fick i uppdrag att brett se över hur förbättra missbruksvården och narkotikapolitiken och minska dödlighet av narkotika- och läkemedelsförgiftningar och ska redovisas senast i september 2023.

Men skulle även mer snabbutreda om hur motgiftet Naloxon kan göras mer tillgängligt och om andra yrkesgrupper utanför hälso- och sjukvården ska kunna ge det till personer som tagit överdoser. Delbetänkande lämnades i fredags till regeringen.

Där bedöms att tillgång till naloxon i nässpray behöver ingå som en av flera insatser i ett nationellt program för att förhindra dödlighet orsakad av narkotika och läkemedel. Utredningen tar ”principiell ställning för att det i syfte att rädda liv bör bli möjligt för andra än hälso-och sjukvårdspersonal att kunna administrera naloxon vid en opioidförgiftning inom ramen för sina arbetsuppgifter”.

Men det lämnas inga författningsförslag i betänkandet. För att personer som inte är vårdpersonal ska få befogenhet att ge motgiftet utan samtycke till person med opioidförgiftning behöver rättsliga frågor och alternativ mer redas ut, menar narkotikautredaren. Dessutom så bör även olika former av implementeringsstöd och vägledningar övervägas.
Narkotikautredningen ska återkomma med förslag i sitt slutbetänkande.

Även om flera överdoser sker i ensamhet i hemmet, så tas många även ute i samhället. Olika yrkesgrupper som kan träffa på personer som tagit överdoser där är t. ex poliser, väktare, hemtjänst, kriminalvårdspersonal, men även t. ex. anställda i sociala sektorn på härbärgen, akutboenden, och städpersonal och trafikpersonal etc.
Studier i USA visar att där polis och räddningspersonal fått möjlighet att ge naloxon, så har det haft effekt och dödsfallen minskat.

Nyligen svarade Läkemedelsverket en delrapport till Socialstyrelsen att Naloxon med dagens regelverk inte kan göras receptfritt, men ska undersöka om det finns andra snabbare vägar öka tillgängligheten. Exempelvis har Norge inrättat distributionscentraler där socialtjänst och anhöriga till beroende kan hämta nässprejen och utbildas om hur använda den.

• Fotnot: Narkotikautredningens delbetänkande SOU 2022:54, Naloxon kan rädda liv – bedömningar av nuläget och nästa steg (pdf-fil, 135 sidor).

Annonser