Naloxon kan bli receptfritt

Läkemedelsverket gör en ny bedömning och öppnar för att näsprejet naloxon som kan häva överdoser ska kunna säljas receptfritt. Förutsättningen är att ett företag inkommer med ansökan och apotekspersonal kan ge råd om hur nässprejen ska användas.

Att naloxon, som används för att häva opioidöverdoser, ska bli mer lättillgängligt har varit en viktig del i strävan efter att minska dödsfallen på grund av narkotika. En statlig utredning kom fram till att det inte var möjligt att göra medlet tillgängligt receptfritt, trots liten risk för biverkningar. Läkemedelsverket kom 2022 också fram till att det då inte var möjligt att införa receptfrihet för naloxon.

Motgiftet naloxon räddar liv. Här som läkemedlet Narcan, vanligt i Nordamerika (Foto: Adapt Pharma Canada)

I en ny bedömning öppnar nu Läkemedelsverket för receptfrihet, förutsatt att något företag ansöker om det och att apotekspersonal kan ge information om hur läkemedlet ska användas.

– Vi är jätteglada att vi har hittat en lösning. Det har varit viktigt för oss att säkerställa att en ordentlig rådgivning till den som ska använda naloxon nässpray är möjlig så att användningen blir korrekt. Det vi har kommit fram till är att apotekspersonal kan ge denna rådgivning, säger Paulina Tuvendal, senior utredare vid Läkemedelsverket i ett pressmeddelande.

Socialminister Jakob Forssmed (KD) välkomnar beskedet från Läkemedelsverket

– Det öppnar väldigt bra möjligheter för den enskilde, men också för anhöriga och organisationer som kommer i kontakt med personer som missbrukar droger, säger Jakob Forssmed till TT .

Han gör bedömningen att naloxon skulle kunna finnas tillgängligt receptfritt på apotek inom några månader och vill också att de företag som säljer naloxon ska uppmärksamma det nya beskedet.

Narkotikautredningen, som nyligen presenterades, föreslog att de som i sin ordinarie verksamhet möter personer som riskerar opioidförgiftningar ska få hantera naloxon. De skulle då också kunna rekvirera naloxon kostnadsfritt. Det förslaget är fortfarande aktuellt att gå vidare med enligt socialministern.

– Receptfriheten är en viktigare pusselbit i sammanhanget. Men åtgärderna utesluter inte varandra. I kombination kommer de att kunna göra stor skillnad, säger Forssmed till TT.

Annonser