RNS: stärk kontrollen av narkotika-läkemedel

Förbättra kontrollen av narkotikaklassade läkemedel för att rädda liv. Det medskicket i ett uttalande fick socialminister Lena Hallengren och justitieminister Morgan Johansson, som talade på Riksförbundet narkotikafritt samhälles kongress i helgen.


De båda S-ministrarna talade i början och slutet via länk direkt till RNS kongressdeltagare som deltog på mötet i Stockholm och även digitalt.

Socialminister Hallengren sa att även om droganvändning är mindre bland unga i Sverige än de flesta andra länder, så finns det ”utmaningar”. Hon nämnde de många personer – cirka 800 – 900 årligen – som avlider i narkotika- och läkemedelsförgiftningar.

– När människor dör är det yttersta konsekvensen av att samhället inte räckt till. Ett misslyckande, det bör kunna undvikas med tidiga insatser och en mer tillgänglig vård där samverkan är bättre, sa Hallengren.

Både hon och justitieministern nämnde den nyligen tillsatta stora narkotikautredning som ska se över missbruksvården och narkotikapolitiken brett. Men de underströk att det inte är en straffrättslig utredning och att undersöka alternativ som avkriminalisering och legalisera finns inte med i direktiven.

Justitieminister Morgan Johanson

– Den vägen ska vi inte att gå. Att legalisera vore en gåva till gängen som säljer cannabis och kan leda till fler våldsamma konflikter mellan dem och att fler unga hamnar i missbruk, sa Morgan Johansson, upplänkad direkt från köket i Lund.

Han betonade att narkotikapolitiken måste stå på tre ben – förebyggande och tidiga insatser för att stoppa nyrekrytering, polis och tull som bekämpar smuggling och narkotikahandel, samt en bättre missbruksvård för de som fastnat i beroende.

Båda ministrarna tackade RNS för ”era viktiga insatser och att stå upp för restriktiv narkotikapolitiken och mot en normalisering av cannabis”.

Förbundets kongressen antog ett uttalande som uppmanar regeringen att inte ”passivt sitta och vänta” tills narkotikautredningens slutbetänkande kommer i slutet 2023. Många av de som avlider i överdoser gör det av opioider och flera av dessa är läkemedel. Exempelvis starka smärtstillande mediciner och substanser (tex metadon och buprenorfin) som används i behandling av heroinberoende, och som polis, anhöriga och vårdpersonal uppger ibland läcker ut på gatan och ”hamnar i fel händer”.

– Vi uppmanar regeringen att skyndsamt stärka kontrollen av dessa för att rädda liv. Vi kan inte vänta tills nästa år eller längre, sa RNS vice ordförande Erik Wikström.
Regeringen uppmanas även i uttalandet att påskynda införandet av Nationella läkemedelslistan för att förbättra vårdgivare, apotekens och patientens bild och kontroll över förskrivna och uthämtade läkemedel.

Ministrarna fick även frågor från åhörarna om bland annat anhörigstöd, samsjuklighet och om Sveriges avser agera i EU på tyska regeringens planer att legalisera cannabisförsäljning.
– Jag beklagar verkligen utvecklingen i Tyskland och tänker ta upp det med min tyska kollega nästa gång vi ses. Alla länder måste försvara FN-konventionerna, svarade Morgan Johansson.

RNS valde ny förbundsstyrelse. Fr v Thereze Almström, Ann Carrin, Pontus Georgsson, Jessica Vikberg, ordf, Erik Wikström, vice ordf, Maria Nilsson och Ulla Guldbrand Niskanen. Saknas på bilden: Erik Leijonmarck, Henrik Svensson, Johan Nilsson och nya suppleanter Charlotte Linder och Olivia Bernmalm. Foto: Drugnews

RNS ordförande Jessica Vikberg berättade att även om pandemin påverkat föreningsarbetet något, så har det varit full fart med samtal på Narkopodden, digitala möten, kampanjer mot cannabis på sociala medier riktat till ungdomar och en producerad video om ”Drogkurage” (tex. våga säga nej) via Tik-tok har strömmats en halv miljon gånger.
– Vi ska fortsätta sprida drogkurage, podda, värva flera medlemmar, påverka beslutsfattare och samverka mer med andra organisationer. Vi ska fortsätta vara en röst för ett narkotikafritt samhälle, sa hon om vägen framåt.

På kongressen omvaldes Jessica Vikberg och större delen av RNS förbundsstyrelsen. Nya ordinarie är Thereze Almström, journalist, och Johan Nilsson, underhållstekniker, båda från Göteborg. Nya suppleanter är Charlotte Linder, socionom, Umeå, och Olivia Bernmalm, studerande, Stockholm.

Annonser