Riksdagen: utred narkotikapolitiken

Den nuvarande svenska narkotikapolitiken bör utvärderas och regeringen även ta initiativ till en nollvision mot narkotikarelaterade dödsfall. Det beslutade riksdagen som väntat på onsdagen.

Det var socialutskottets förslag som riksdagen med acklamation antog.

Foto Drugnews

Det betyder att riksdagen ställer sig bakom att narkotikapolitiken ska vara fortsatt restriktiv, men måste kombineras med en god missbruks- och beroendevård som även innehåller insatser för skademinimering.

I tillkännagivandet uppmanas även regeringen ta fram en nollvision för dagens höga narkotikadödlighet.

Efter socialutskottets beslut för två veckor, där alla partier var eniga, sedan blev det genast en diskussion om huruvida även en avkriminalisering och konsumtionsförbudet av narkotika bör ingå i utvärderingen. Socialminister lena Hallengren (S) sa att det inte fanns med i uppdraget och att det inte var aktuellt. Medan andra, såsom Centerpartiets tillförordnade ordförande Anders W. Jonsson och Karin Rågsjö (V) tyckte det var självklart att förbudet från 1988 borde ingå i en utvärdering.

Vid riksdagens omröstning i onsdags behandlades även ett 90-tal motioner med förslag om andra alkohol-, narkotika-, doping- och tobaksfrågor. Riksdagen röstade nej till alla dessa, inklusive förslag om familjeklassning av narkotika, generellt rökstopp och försäljning av alkoholvaror i matbutiker.

• Länk till riksdagsbesluten.

Annonser