”Ministerns magkänsla ska inte styra drogpolitiken”

Justitieminister Morgan Johansson är tydlig om att han inte vill avkriminalisera eget bruk av narkotika. Men han måste sluta lyssna på sin magkänsla och istället starta en utredning av den svenska narkotikapolitiken, skriver på SvD-Debatt elva forskare och experter som vill utreda konsumtionsförbudet.

Det var på en stor webbkonferens 26 maj om narkotika anordnad av fem länsstyrelser i södra landet som justitieminister Morgan Johansson (S) inledningstalade. Han var där tydlig om nödvändigheten att försvara svenska restriktiva narkotikapolitiken och konsumtionsförbudet. Och för att lyckas knäcka gängen ”så måste vi gå på narkotikan”.

Han anser politiken överlag varit lyckosam för att motverka normalisering av droger och hålla nere ungas användning. Men att den höga dödligheten måste minskas – men inte med avkriminalisering, utan med förbättrad vård.

Nu höjs det återigen röster om att Sverige ska avkriminalisera, dvs tillåta, eget bruk av narkotika. Ibland är det inte alltid så tydligt – en del vågar inte riktigt stå för det i debatten, utan nöjer sig med att kräva utvärderingar och utredningar. Men en del vill gå ännu längre, och vill att inte bara eget bruk ska tillåtas, utan också köp och försäljning och produktion, sa Morgan Johansson.

Han uppmanade de som ”står för olika former av legalisering att tala ur skägget” (se anförande nedan).

Talet har upprört några kända drogexperter. Undertecknarna av debattartikeln i Svenska Dagbladet menar att Morgan Johansson hävdar att de som vill ha en utredning av kriminaliseringen av eget bruk från 1988 är ”förtäckta drogliberaler”.

”Denna skara av påstådda drogliberaler inkluderar bland andra Folkhälsomyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), flertalet av partierna i riksdagen och samtliga undertecknare av denna debattartikel”, skriver de elva  i SvD.

Bland undertecknarna finns bl a Sven Andréasson, professor i socialmedicin, Karolinska institutet, Björn Fries, tidigare nationell narkotikasamordnare, Christina Gynnå Oguz, f d departementsråd och UNODC-chef i Afghanistan, Markus Heilig, professor i psykiatri, Linköpings universitet, och Björn Johnson, professor i socialt arbete, Malmö universitet.

DEBATTÖRER Sven Andréasson, Björn Fries, Christina Gynnå-Oguz, Markus Heilig, Björn Johnson.

Debattörerna konstaterar att omkring 900 svenskar avlider till följd av narkotikaproblem varje år. ”Detta är ett alldeles för allvarligt samhällsproblem för att Morgan Johanssons magkänsla och förutfattade meningar ska få styra”.

”Problemet för de politiker som ska utforma narkotikapolitiken är att vi i dagsläget inte vet hur starka de olika argumenten är och hur de kan vägas mot varandra. Vilka positiva och negativa effekter har kriminaliseringen? Finns det något vi kan förbättra? Det är sådana viktiga frågor som en utredning bör ta sig an”, skriver debattörerna.

Riksdagens socialutskott och hela riksdagen har i vår uppmanat regeringen att utvärdera drogpolitiken och ta initiativ till en nollvision mot narkotikarelaterade dödsfall.

Även om det inte står att även det över 30-åriga konsumtionsförbudet bör utvärderas i en sådan översyn, så anser Centerpartiet och Vänstern det ska ingå. Likaså uppmanar SKR och Folkhälsomyndigheten till att utreda en avkriminalisering.

Men vare sig socialminister Lena Hallengren (S) eller justitieminister Morgan Johansson anser det är aktuellt i en översyn av narkotikapolitiken se över konsumtionsförbudet.

Kristdemokraterna fick en släng av justitieministern i hans anförande om att partiet skulle ha krävt en avkriminalisering, men sedan ”tvingats backa”. KD vill inte avskaffa förbudet att använda av exempelvis cannabis, men tyckt ”det är värt att se över frågan”.

Acko Ankarberg Johansson (KD).

– Vi vill inte avkriminalisera. Knark ska man låta bli, punkt. Istället vill vi främst ha en förändring vad gäller svårt beroendesjuka människor där vi ser problem.
– Den som får en beroendesjukdom ska inte bli utslängd från behandling, utan vårdas ännu mer och bättre, säger Acko Ankarberg Johansson (KD), ordförande i socialutskottet, i samtal i podden ”Hälsa för ohälsosamma” med David Eberhard.

Tillkännagivanden till regeringen om att såväl låta utreda en huvudman för psykisk ohälsa och beroendesjukdom, som en översyn av narkotikapolitiken har dragit ut på tiden – delvis till följd av corona-pandemin.
Socialutskottet vill nu se en tidsplan från regeringen för när det kommer, enligt Ackarberg Johansson.

Annonser