Majoritet svenskar vill behålla knarkförbudet

Idag, torsdag, har socialutskottet i riksdagen beslutat uppmana regeringen att utvärdera narkotikapolitiken, och kanske även konsumtionsförbudet. En färsk Sifo-enkät visar dock att drygt 86 procent av befolkningen vill ha kvar förbudet.

Det är Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle som gett Sifo i uppdrag att ställa samma fråga som gjordes för fem år sedan: ”All icke-medicinsk hantering av narkotika är idag förbjuden i Sverige. Förbudet omfattar även själva konsumtionen. Anser du att narkotikakonsumtionen skall vara förbjuden även i framtiden eller skall den inte vara det?”

Då svarade 91 procent av de tillfrågade att de ville konsumtionsförbudet ska vara kvar. Enligt den nya enkäten – som gjordes i början av februari i år och besvarats av 1002 personer via telefon – så har stödet för förbudet sjunkit något, till 86,3 procent.

En liten sänkning, men ett fortsatt starkt stöd för att det ska vara otillåtet att inta illegala droger.

Jessica Vikberg, RNS

– Glädjande att stödet för förbudet är fortsatt högt. Det behövs för att samhället ska kunna ingripa tidigt och upptäcka unga som är på glid med droganvändning, säger RNS:s ordförande Jessica Vikberg till Drugnews.

Hon tycker också att enkätresultatet är en tydlig signal till de politiker som vill avkriminalisera eget bruk och innehav att tänka till en gång extra.

• Men är det inte rimligt att utvärdera konsumtionsförbudet som är omstritt och över 30 år gammalt?
– Vi är inte emot en översyn av narkotikapolitiken och förbudet, bara det görs ordentligt. Det finns flera myter om att förbudet leder till att beroende inte vågar söka vård eller inte törs ringa ambulans vid överdoser på grund av oro att polisen skulle ingripa. Vilket ju inte stämmer, svarar hon.

Av nya enkäten framgår att bara 8,7 procent av de tillfrågade vill slopa förbudet, vilket är knapp två procentenheter mer än 2015. Yngre är något mer positiva till att ta bort förbudet än äldre, högst stöd för att ta bort det finns i åldersgruppen 15-29 år där 16 procent inte tycker drogkonsumtion ska vara otillåtet (23 procent av unga män, drygt sex procent av kvinnor i åldersgruppen).

Det finns regionala skillnader – stödet för konsumtionsförbudet är något större utanför storstäderna, lägst i Göteborgsområdet (79 proc.) men högt i Malmöområdet (87,8 procent).

Sett ur partisympatier bland deltagarna, så är stödet för konsumtionsförbudet särskilt högt bland de som stöder Liberalerna och Centern, 96 respektive 92 procent. Medan 79 procent av Vänsterns sympatisörer stöder förbudet, vilket ändå är intressant då partiet är det enda i riksdagen som vill avkriminalisera – men partiets flesta supportrar vill ha det kvar.

RNS välkomnar en utredning av narkotikapolitiken som socialutskottet idag uppmanat till.
– Men alla delar bör ses över – hur prevention, polis och tull, och beroendevården fungerar. Och bevara den restriktiva strategin, att färre ska börja, fler ska få hjälp och färre ska dö av droganvändning. Och jämför gärna med andra länder som liberaliserat narkotikapolitiken, säger Jessica Vikberg till Drugnews.

Annonser