Hallengren: inte aktuellt avkriminalisera

Socialutskottets krav på att narkotikapolitiken ska ses över har fått en del att hoppas på steg mot avkriminalisering av eget bruk. Socialminister Lena Hallengren (S) välkomnar en utvärdering, men stänger dörren till att slopa konsumtionsförbudet.

– Det är inte aktuellt att titta på en avkriminalisering. Jag upplever heller inte att det finns ett enigt socialutskott i den frågan, och det finns inte i uppdraget som jag fått det berättat för mig. Det handlar om en översyn helt enkelt, säger hon till Svenska Dagbladet.

Förbudet att konsumera illegala droger infördes 1988 och skärptes 1993 för att kunna använda drogtester vid misstanke om påverkan. Förbudet skulle ge en tydlig signal att all hantering med narkotika var förbjuden och underlätta att upptäcka unga på glid och missbrukare och erbjuda dem vård.

Vänsterpartiets Karin Rågsjö sa i torsdags till Drugnews efter beslutet i utskottet att även om konsumtionsförbudet ligger i justitieutskottet, så förutsätter hon att en utredning av narkotikapolitiken ändå bör omfatta det. Vänstern är enda riksdagsparti som vill avkriminalisera eget bruk.

Socialdemokraten Kristina Nilsson, vice ordförande i socialutskottet, säger till SvD att det finns anledning att utvärdera narkotikapolitiken och dess lagarna efter tre decennier. Hon anser inte att det idag är dags avkriminalisera eget bruk, men är mer svävande om en utredning kan leda till det.

– Det är svårt att svara på i dag, det beror på vad utvärderingen landar i. Det finns partier som driver den frågan redan nu, innan utvärderingen har gjorts. Men jag tycker att det är viktigt att man först tittar på utvärderingen och sen tittar på vilka frågor som är mest angelägna att driva, sa Kristina Nilsson till SvD.

Hennes partikollega, socialministern Lena Hallengren, tycker det är bra att politikerna är överens om att drogpolitiken ska ”baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet”. Men att det inte är aktuellt att överväga en avkriminalisering.

Förslaget från socialutskottet är en uppmaning till regeringen att i en översyn utvärdera den svenska narkotikapolitiken och att ta initiativ till en nollvision mot dödsfall av narkotika, som sedan 2006 har ökat kraftigt, men minskade något 2018.

Alla partier i riksdagen står bakom förslaget, men som ska debatteras och beslutas i kammaren på onsdag 19 februari.

Annonser