IOGT-NTO: Vård istället för straff vid ringa narkotikabrott

Vård eller stödinsatser istället för böter bör vara den normala påföljden vid ringa narkotikabrott enligt företrädare för IOGT-NTO och Narkotikapolitiskt center som hänvisar till erfarenheter från Finland.

Lucas Nilsson. Foto: Peter Kroon

I en debattartikel i Svenska Dagbladet kräver Lucas Nilsson förbundsordförande IOGT-NTO och Peter Moilanen chef Narkotikapolitiskt center att den svenska narkotikalagstiftningen förändras och att påföljderna blir ”smartare”.

Det föreslår att de som begår ringa narkotikabrott och är under 18 år konsekvent få en vård- eller stödinsats som påföljd, inte böter. ”Om insatsen fullföljs, och om drogfrihet kan uppvisas en tid efter insatsen bör personen också slippa en prick i belastningsregistret”, skriver Nilsson och Moilanen. De ser även att den rimliga påföljden vid ringa narkotikabrott för alla som är beroende av narkotika, oavsett ålder, en vårdinsats.

De båda hänvisar till erfarenheterna från Finland där bruk och små innehav av narkotika är fortfarande förbjudet enligt Nilsson och Moilanen, men åtalseftergift och vårdinsatser är förstahandsalternativet för såväl unga under 18 år som för människor med beroende.

Annonser