Fler förgiftade barn när cannabis blir medicin

BOSTON I amerikanska delstaten Massachusetts har antalet cannabisförgiftade barn mer än fördubblats sedan man godkände drogen för medicinskt bruk, visar en ny studie.

Fram till sommaren 2019 har 33 amerikanska delstater legaliserat cannabis för medicinskt bruk. Nu kommer allt mer forskningsrapporter om hur detta på sikt påverkar folkhälsan. Bland annat har förgiftningar med edibles, ätbara och drickbara produkter med THC (aktiva russubstansen i cannabis) ökat kraftigt i Colorado och Washington. Se tidigare Drugnews-artikel om att edibles ligger bakom ett oproportionellt stort antal akutbesök i Colorado.

Cannabisförgiftningar i övriga delstater som legaliserat drogen för medicinskt eller nöjesbruk är dock sämre undersökt.  I Massachusetts som godkände ”medical marijuana” 2012 har ett forskarlag under ledning av Jennifer Whitehill analyserat rapporter om cannabisförgiftningar till det regionala giftkontrollcentrat, Regional Center for Poison Control and Prevention (RPC). Studien är publicerad i JAMA Network Open 16 augusti.

Foto: Carlos Gracia /CC BY 2.0

Sammanlagt 218 samtal om cannabisförgiftningar hade inkommit 2009 -2016 gällande barn och unga under 20 år. Fyra av fem samtal gällde 15 till 19-åringar. Vart tionde samtal gällde 0 till 4-åringar. Samtalen utgjorde bara 0,15 procent av alla samtal till RPC under perioden, men de ökade kraftigt sedan medicinsk cannabis blivit tillåten – från 0,4 per 100 000 invånare till 1,1, vilket betyder en mer än fördubblad ökning.

Resultatet är intressant med tanke på att drogvaneundersökningar inte visar på ökat bruk i den åldersgruppen och att medicinsk marijuana i första hand används av personer över 18 år.

Den stigande kurvan är anmärkningsvärd också med tanke på att cannabisprodukterna i Massachusetts är förpackade så att de ska vara svåra att öppna för små barn, har ett neutralt utseende och är försedda med varningstexter.

En förklaring kan vara att tilldelningen för medicinskt bruk har varit mycket generös i Massachusetts. Patienter kan få upp till 60 dagars förbrukning åt gången, vilket innebär 283,5 gram cannabis. (Alltså nära fem gram cannabis i snitt per dag!) Alternativt tilldelas 42,5 gram koncentrat, som kan innehålla upp mot 80-90 procent THC.

Forskarna skriver att de delstater som varken legaliserat för nöjesbruk eller för medicin har inte sett någon stigning av antalet cannabisförgiftningar. De varnar för möjligt samband mellan liberalare cannabislagar och en mer tillåtande attityd till drogen hos ungdomar.

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Etiketter:

Annonser