Cannabis ökar risk för hjärtinfarkt bland yngre

RIVERSIDE Det har länge funnits misstankar att cannabisrökning ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. En ny amerikansk studie visar på allt säkrare samband som är särskilt tydligt hos yngre män, bland fattiga och bland svarta.

En trolig förklaring är att cannabis ökar pulsen och påverkar blodtrycket så att det både kan höjas och sänkas. I en amerikansk studie från 2008 följde man upp en patientgrupp på 3 882 personer som varit inlagda för hjärtinfarkt åren 1989–1996.

Den första av flera studier visar att cannabisrökning var associerat med nästan fem gånger högre risk för en sådan hjärtskada en timme efter rökningen jämfört med ickerökarna som fått hjärtinfarkt. Cannabisrökande patienterna var också betydligt yngre i medeltal än de som inte använde drogen, (43,7 år jämfört med 62 år).[i]

I en senare undersökning av samma patienter fann man en nästan tre gånger högre dödlighet hos dem som fortsatt att röka cannabis en gång i veckan.[ii] Forskarna bakom de båda studierna menar dock att det behövs ännu större studier för att säkert kunna fastställa vilket samband som råder.

En ny studie publicerad i november 2021 i AHA Journals (Amerikanska hjärtförbundets vetenskapliga tidskrift), under ledning av Darshi Desai vid University of California, Riverside, stärker sambandet och riskökningen.[iii] Desai och hennes kollegor analyserade journaler från 819 354 personer hämtade i databasen National Inpatient Sample (NIS) mellan 2007 och 2018.

Sjukhusinläggningar på grund av akut hjärtinfarkt i åldersgruppen 18 – 49 år och samtidig diagnos av problematisk cannabisanvändning (CUD) identifierades. 4,1 procent av patienterna med hjärtinfarkt var frekventa cannabisanvändare. Den andelen ökade under perioden från 2,4 till 6,7 procent. Gruppen med cannabisproblem var också yngre, större andel var afroamerikaner och män, och var i genomsnitt fattigare.

Dessa samband var särskilt uttalat i åldrarna 18 – 34 år. Bland dessa var till exempel hela 20,2 procent av hjärtinfarkt-patienterna storkonsumenter av cannabis 2018. Bland unga afroamerikaner som drabbats av hjärtinfarkt var andelen cannabisrökare 35 procent.

I en kommentar i Medical Express säger Darshi Desai att när cannabis blir lagligt i många delstater måste detta uppmärksammas specifikt. Hon varnar för att det kan sätta ”en enorm press på sjukvårdsresurserna” om ännu fler hjärtinfarktpatienter kommer in på grund av cannabiskonsumtion.

Robert Page, professor i farmakologi vid University of Colorado i Aurora, som inte varit inblandad i den nya studien, anser att den bidrar till bevis om att det kan finnas samband mellan cannabis och hjärtinfarkt.
– Dessa data läggs till i litteraturen att det finns en röd flagga med cannabisbruk hos unga vuxna.
Användarna måste inse att bara för att cannabis är ”naturligt” betyder det inte att det är säkert, säger han till Medical Express och efterlyser en långtidsstudie på området.

• Fotnoter: [i] Mukamal, KJ. et al (2008). An exploratory prospective study of marijuana use and mortality following acute myocardial infarction – ScienceDirect, Am Heart J, 155(3): 465-470.

[ii] Frost, L. et al (2013). Marijuana use and long term mortality among survivors of acute myocardial infarction. Am Heart J, 165(2): 170-175.  PubMed (nih.gov)

[iii] Desai et al (2021) Abstract 13627: Increasing Trend of Cannabis Use Disorder Among Young Patients Admitted Due to Acute Myocardial Infarction | Circulation (ahajournals.org), Volyme 144

Annonser