Cannabis kan leda till hjärtfel

LONDON En ny studie från Queen Mary University i Storbritannien visar att cannabisrökning kan försämra hjärtfunktionen.

Det finns stora luckor i forskningen om hur cannabis påverkar hjärtat. Ett forskarlag vid Queen Mary University i London under ledning av läkaren och kardiologen Mohammed Khanji, har försökt råda bot för de bristerna i en ny studie.

Det är den första studien i sitt slag som systematiskt undersöker hur hjärtats storlek och funktion påverkas av cannabisrökning. Forskarna har analyserat CMR, magnetkamerabilder på hjärtat, från 3 407 personer med en genomsnittsålder på 62 år utan hjärt- och kärlsjukdom.

Deltagarna fick själv rapportera sin cannabiskonsumtion. Den delades sedan in i tre grupper. Den största gruppen, 3 255 personer, hade aldrig rökt cannabis eller mindre än en gång i månaden. 47 personer rökte dagligen eller minst en gång i veckan. 105 personer hade tidigare, under den senaste femårsperioden, konsumerat regelbundet.

De regelbundna användarna var i större utsträckning yngre, hade större tobakskonsumtion och sämre sociala förhållanden än icke-konsumenterna eller de som använde sällan.

När deltagarnas CMR-bilder analyserades var cannabiskonsumtionen okänd för undersökarna.

Efter att ha justerat resultaten efter för eventuella bidragande faktorer som kön, ålder, sjukdomar med mera fick man fram att det inte var någon skillnad i hjärtmuskelns storlek, kraften i hjärtslaget eller slagvolymen mellan de olika grupperna.
Däremot såg man förändringar i storleken i vänster kammare och försämrad funktion som ännu inte var fullt utvecklad, hos de regelbundna cannabisrökarna.

Resultaten bör tolkas med försiktighet skriver forskarna. Mer forskning behövs för att förstå mekanismerna bakom cannabis långsiktiga påverkan på hjärtat. De menar att man inom sjukvården kan behöva fråga patienter med hjärtproblem om deras cannabisvanor.

• Fotnot: Studien “Association Between Recreational Cannabis Use and Cardiac Structure and Function” av Khanji et al (2019) publiceras i JACC: Cardiovascular Imaging 18 December 2019 och ScienceDirect.

Annonser