Säkrare belägg för fosterskador av cannabis

MONTREAL Över tolv miljoner amerikanska förlossningar ingår i en cannabisstudie från McGill-universitetet i Montreal. Den visar tydligt att fosterskadorna ökar när modern röker marijuana.

Fosterskador på grund av moderns cannabisrökning är fortfarande inte lika väl dokumenterat som andra cannabisskador, (till exempel att drogen är beroendeframkallande och att den ökar risken för psykoser och schizofreni). Kring detta råder konsensus i vetenskapsvärlden, enligt de senaste stora forskningsöversikterna från WHO och Amerikanska vetenskapsakademin.

En ny stor studie ger dock säkrare belägg än tidigare för olika typer av fosterskador på grund av cannabis.

Det är en grupp kanadensiska forskare vid McGill-universitetet i Montreal under ledning av Adriano Petrangelo som har försökt ta reda på hur vanligt det är med missbruk eller beroende bland gravida och vilka konsekvenser det får för förlossningen och för den nyfödde. Det är en så kallad retrospektiv studie där forskarna har gått tillbaka på födelsekohorter i USA mellan 1999 och 2013.

Genom det nationella patientregistret för inskrivna på sjukhus (National Inpatient Sample) har Petrangelo och hans kollegor registrerat vilka mödrar som fått diagnosen beroende eller missbruk av cannabis, enligt det internationella klassifikationssystemet ICD-9. Förlossningen och effekterna på den nyfödde har sedan dokumenterats med justering för bidragande faktorer.

Sammanlagt 12,5 miljoner förlossningar ingick i analysen. Förekomsten av cannabismissbruk steg under perioden från 3,22 per 1 000 förlossningar år 1999 till 8,55 per 1000 förlossningar år 2013.

De kvinnor som rapporterade beroende eller missbruk hade 46 procents högre risk för livmoderskada, de stannade i genomsnitt kvar fler dagar på sjukhus, hade 50 procents högre fosterdödlighet i livmodern, 40 procents större risk att föda för tidigt. Samt att 35 procent fler av de cannabisberoende mödrarna fick barn med försämrad tillväxt.

Forskarna konstaterar alltså att allt fler kvinnor som föder barn i USA är cannabisberoende eller missbrukare av drogen och att detta ökar risken för en rad negativa konsekvenser för den nyfödde och för dem själva.

• Fotnot: Studien “Cannabis Abuse or Dependence During Pregnancy: A Population-Based Cohort Study on 12 Million Births” tillgänglig på PubMed.

Etiketter:

Annonser