Allt fler röker cannabis i Europa

LONDON/LISSABON En färsk studie i den vetenskapliga tidskriften The Lancet Regional Health-Europa visar att bruket av cannabis ökat under senaste decenniet samtidigt som drogen blivit starkare. Forskarna befarar att liberalare cannabislagar kan leda till större folkhälsoproblem.

Forskarlaget som utfört studien[i] är verksamma i en rad länder. Huvudförfattaren, psykologen och drogforskaren Jakob Manthey, representerar tyska universitet i bl a Dresden och Hamburg, och hans medförfattare har anknytning till universitet i Storbritannien, Spanien, Kanada och Ryssland.

Syftet med studien är att undersöka utvecklingen och skadorna av cannabis i 27 EU-länder samt Norge, Storbritannien och Turkiet mellan 2010 och 2019. De fyra parametrar man undersökt är bruket, behandlingen, THC-koncentrationen och hur många som diagnosticerats med cannabis use disorder, CUD, det vill säga missbruk eller beroende. Undersökta åldersgruppen är mellan 15 och 64 år.

Data är hämtade från tre tunga instanser, – EU:s narkotikaövervakningscentret i Lissabon (EMCDDA); FN:s kontor om narkotika och kriminalitet (UNODC); samt Global Burden of Disease (GBD), det internationella sjukdomsregistret.

Ur rapporten publicerad i The Lancet Regional Health-Europa

Bruket ökar i de flesta länder
Bruket har under perioden ökat från 3,1 procent som, använder cannabis minst varje månad, till 3,9 procent. I topp ligger Spanien där 9,1 procent av befolkningen har använt drogen den senaste månaden. Därefter Frankrike med 6,4 procent, följt av Kroatien, Italien och Holland som ligger mellan 5 och 6 procent.

Bara två länder har minskad användning: Polen och Tjeckien. Tjeckien dock från en relativt hög nivå.  Sverige som har 1,4 procent ligger nästan i botten av konsumtionsligan och tillhör de länder där konsumtionen ökat minst.

En jämförelse med USA är intressant. Där har 10,8 procent av alla över 12 år använt cannabis senaste månaden (alltså en både yngre och äldre grupp än i denna studie). I delstaten Colorado, som legaliserat cannabis, är andelen 17,4 procent.[ii]

Portugal vars narkotikapolitik – som ofta hyllats som framsynt – har tillsammans med Kroatien haft den kraftigaste ökningen av cannabiskonsumtion sedan 2010 och ligger nu på 4,3 procent av befolkningen som använt senaste månaden. Portugal ligger i topp när det gäller andelen av månatliga brukare som dessutom använder dagligen eller nästan dagligen.

Svårtydd behandlingsstatistik
Antalet européer som får behandling för cannabis som huvudproblem har ökat, från 27 till 35 personer per 100 000 invånare.

Behandlingsresurserna varierar kraftigt inom Europa och stämmer dåligt överens med bruk, missbruk och beroende i befolkningen. I Sverige har antalet ökat från 25 till ungefär 60 per 100 000 invånare, (4564 behandlingar för cannabisproblem inleddes i Sverige under 2019). Och i Malta där konsumtionen är ännu lägre har nästan 95 per 100 000 invånare behandlats. Här har forskarna svårt att dra några slutsatser och efterlyser bättre data från de olika länderna. De noterar att i 25 av länderna registrerades 115 477 behandlingstillfällen 2019.

Potentare cannabis
När det gäller THC-koncentrationen (det rusgivande ämnet i cannabis) har ökningen i marijuana varit modest, från 6,9 till 10,6 procent, medan rusnivån i hasch har tredubblats från 7,6 till 24,1 procent. Uppgifterna bygger i huvudsak på polisens beslag.

Något förvånande har andelen i befolkningen med diagnosticerade cannabisproblem trots högre THC-halt och fler användare inte ökat i Europa.

Snarare hade det minskat från 0,6 procent till 0,5 procent i befolkningen. Forskarna skriver dock att de höga THC-nivåerna kan medföra andra cannabisskador än beroende och missbruk, såsom psykoser och genetiska skador.

Forskarnas slutsatser är att de allt liberalare cannabislagarna i Europa gör det nödvändigt att noggrant följa utvecklingen när det gäller den negativa påverkan på folkhälsan.

Forskaren Jakob Manthey deltog i fredags i en konferens anordnad av EMCDDA

Jakob Manthey.

om cannabissituationen i Europa där han även redovisade sin studie. På en fråga om vilket inflytande legaliseringsdebatten har för ökad bruket, så anser han att det bör nyanseras:
– Debatten handlar mest idag om legalisering eller inte, men vi måste mer ge rum för folkhälsofrågor också. Sociala och medicinska skador existerar nämligen i cannabis spår, sa han.

• Fotnoter: [i] : J. Manthey et al (2021). Public health monitoring of cannabis use in Europe: prevalence of use, cannabis potency, and treatment rates, The Lancet Regional Health – Europe (pdf-fil, 11 sidor).

[ii]  RMHIDTA. The legalization om marijuana in Colorado: the impact. Volume 8. September 2021. 4a67c3_b391ac360f974a8bbf868d2e3e25df3d.pdf (filesusr.com)

Annonser