Åter världsforum mot droger i Göteborg

En stor konferens om hur världens drogproblem bäst kan bemötas pågår i Göteborg. ”Inför One Choice att inga under 21 år ska använda substanser, inklusive alkohol, tobak och marijuana av hälsoskäl”, sa beroendeläkaren och amerikanen Robert DuPont.

Konferensen anordnas i två dagar av World federation Against drugs (WFAD) och European Cities Against drugs (ECAD), som i anslutning även anordnar sina årsmöten. Det är andra gången sedan 2018 som den drogrestriktiva världsmässan anordnas i Göteborg.

Denna gång som hybrid konferens, över ett hundra personer är på plats och uppåt 500 deltar via länk.
– Det är härligt att kunna träffas igen efter pandemin, som påverkat verksamheten en del. Vi får höra experter från nästan hela världen, om evidens, olika projekt och kan byta erfarenheter med medlemsorganisationer, säger Regina Mattsson, generalsekretare för WFAD och ledde konferensen första dagen, till Drugnews.

Ghada Whaly, UNODC

Ghada Whaly, chef för FN-kontoret om narkotika och brott, (UNODC), invigde på länk forumet och beskrev en situation i världen där narkotika dödar cirka en halv miljon människor per år och påverkar 18 miljoner hälsoår negativt, enligt senaste statistiken.
– Mer måste göras för att skydda människor. Kriser från konflikter, klimat och hälsa leder till fattigdom, ojämlikhet och genderskillnader. Och även mer sårbarhet för illegala droger, sa hon.

Hon underströk att UNODC behöver samarbeta med civilsamhället för att ”på marken” hjälpa människor från narkotika och stödja prevention och vård och behandling.
– Nu mer än någonsin är internationellt partnerskap och att NGO-organisationer nycklar för att möta världens drogproblem, sa hon och tackade arrangörerna för att föra samman civilsamhälle, forskare och regeringsrepresentanter globalt.

Före lunch talade även Robert DuPont, beroendeläkare och tidigare drogtsar under tre amerikanska presidenter. Han har varit flera gånger i Sverige och talat på World forum, denna gång talade han istället direkt över länk, nattetid från USA, till åhörarna i Göteborg.

– Vi behöver ett nytt hälsomål – för unga borde det vara inget bruk alls av substanser!, sa han med anledning av att de flesta som får problem av olika droger börjar använda före 18 år. Och att olika substanser förstärker varandra.

Robert DuPont talade i Göteborg från USA. Regina Mattsson modererar. Foto: Jessica Vikberg

Med One Choice borde olika droger – såväl alkohol, tobak, cannabis mm – ha en åldersgräns på tidigast 21 år.
– Ha fokus på att förebygga ungas substansbruk för att minska framtida beroenden. Och för individer med problem, så fokusera att få hjälp och tillfriskna/recovery, sa han.

Han har talat på flera av World Forum tidigare. Han beskriver att hjärnans belöningscentrum kan kidnappas vid droganvändning, ”kemiska substanser super-stimulerar hjärnan”. Och unga är mer sårbara.

Han varnar även för legalisering.
– Det talas ofta om opioidkrisen som nu orsakar över 100 000 dödsfall i USA, men bara nån procent använder opioder. Alkohol och tobak använder fler och de tog 99 000 respektive 480 000 liv senaste året. Legala droger tar fler liv och talar emot att …

Från Island berättade Margaret Lilja, dataspecialst och lärare på Reykjaviks Universitet, om landets framgångsrika modell att engagera familjen, skolan och hela lokalsamhället kring de unga för att motarbeta tidigt ANT-bruk. Med mer idrott och organiserad fritid, och uppmanas vara mer hemma, så har mycket hänt. På 20 år sjönk fylleri, rökning och cannabisbruk bland tonåringar rejält.

Omvärlden har häpnat över resultaten, som mäts och följs upp hela tiden, och idag sprids modellen Planet Youth till många länder.
– Föräldrar är de viktigast för barnen. Och att barnen mår bra både i och utanför skolan. Det handlar om att förändra kulturen och lokalsamhället. Det tar tid, men det går, sa hon.

Billy Batware, UNODC

Billy Batware från UNODC talade i Göteborg om hur möta smuggling och gränsöverskridande organiserad kriminalitet och ville ha tips på hur utveckla samarbete runt världen.

– Jag brukar säga att det behövs ett nätverk för att besegra ett annat, kriminellt nätverk, sa han och berättade om möten i Mexiko och andra länder där civilsamhället inbjudits att bidra.
Han efterlyste fler kontakter och fick på plats i Göteborg direkt nya med deltagare från bl. a Pakistan, Uganda och Kenya.

Doktor Abiola Olaleye från Afrikanska Unionen berättade om hur narkotikaproblem fortsätter öka i världsdelen och där några platser blivit transitländer för smuggling av kokain och heroin, men även att syntetiska droger börjat tillverkas. En aktionsplan har antagits, reducera tillgång och efterfrågan är prioriterat, liksom utökat samarbete, teknisk assistans och övervakning.

Cirka hälften av WFAD:s medlemsorganisationer finns idag i afrikanska länder.

I PUBLIKEN. Thereze Almström, RNS, lyssnar på Rogers Kasirye från Uganda. Foto: Jessica Vikberg

– Vi har projekt i bl. a Kongo Kinshasa, med att få unga i riskzon för kriminalitet, ”kulunas”, bort från gatan, uppåt 500 av dem arbetar idag med renhållning och ordna rinnande vatten till tusentals hushåll. Ett bra resultat, säger Regina Mattsson på Wfad.

Gräsrotsrörelser som är medlemmar finns även i Östafrika och Nigeria och verkar såväl lokalt som regionalt med att bekämpa fattigdom och stödja länder ta fram drogpolicys, något som även finns i Afrikanska Unionens dokument Strategisk vision för Afrika.

Flera talare tar även upp hur prevention kan fungera i en tid av kris och krig – aktuellt nu i Europa – och om vikten av att lyfta ett särskilt barn- och genderperspektiv. Förebyggande könsneutralt arbete i skola och lokalsamhälle fungerar inte lika bra för unga tjejer som för killar. För flickor kan prevention i familjen ha bättre effekt, berättar Mattsson.

Regina Mattsson, WDAD. Foto: privat

Det finns stora kunskapsluckor om detta inom förebyggande och behövs även mer forskning om HBTQ-personer för att hitta de bästa insatserna.

WFAD har under åren mer fokuserat på prevention, vård och recovery/tillfriskning, vid sidan av sitt påverkansarbete. Och har projekt med partners i även Iran, Västra Balkan, Indien och Afrika och några lokala kontor, vid sidan av huvudkontoret i Göteborg.

– Vi växer och vill värna en restriktiv och human narkotikapolitik. Men begreppet mänskliga rättigheter används idag även av de som vill legalisera. Vi ser det inte som en mänsklig rättighet att använda narkotika, utan istället en rätt att leva fri från droger och de som är i beroende ska få hjälp och stöd, säger Regina Mattsson.

Åke Setréus, ECAD. Foto: Drugnews

Den andra arrangören ECAD har tappat medlemsstäder i Västeuropa, har idag ett 60-tal städer som arbetar lokalt mot narkotika. I Sverige är 22 städer med.

– Nja, det är inte samma fart som tidigare i väst, men vi ökar i Östeuropa och Baltikum där man håller stånd. Ointresse är värre än legalisering – politiker som skiter i missbrukare och fattigt folk. Men kul att här i Göteborg möta människor från hela världen som jobbar på, säger Åke Setréus, tillförordnat direktör på ECAD, till Drugnews.

Världsforumet fortsätter med olika spår om prevention, vård och recovery. Och alternativa påföljder till straff diskuteras i ett särskilt block på tisdag. Över 30-tal experter och talare medverkar under konferensen i Göteborg på Park Avenue Hotel. Tisdag eftermiddag har WFAD och ECAD sina årsmöten. Både ECAD:s ordförande Viggo Lütcherath från Kristiansand i Norge och WFAD:s president Amy Ronshausen från USA ställer upp till omval.

Annonser