Om hjärnan och tillfrisknandet

Lättbegripligt och djuplodande om hjärnan och beroende. Pelle Olsson recenserar amerikanske psykiatrikern Robert DuPonts nya bok om kemiskt slaveri och vägar ut.

Robert DuPont

Robert DuPont, född 1936, med fem decenniers erfarenhet som psykiatriker inom beroendevården i USA, är fortfarande aktiv som forskare och drogpolitisk debattör. På 1970-talet var han chef för NIDA (National Institute on Drug  Abuse) och dessutom Vita husets ”drogtsar”.

Hans nya bok, ”Chemical Slavery – understanding addiction and stopping the drug epidemic” (på engelska, 246 sidor), handlar om hur hjärnan fungerar och hur ett drogberoende uppstår. Han tar också upp några historiska exempel på drogepidemier. Den viktigaste delen av boken är enligt författaren själv behandling och tillfrisknande.

Det är möjligt även för den tyngsta narkoman eller alkoholist att leva drogfritt, påpekar han med emfas. Det är framför allt 12-stegsmodellen med regelbundna möten i självhjälpsgrupper DuPont förordar, men han menar att kompletterande läkemedel kan vara en hjälp under kortare period. För den som verkligen är beroende måste målet vara att avstå från alla droger.

När det gäller drogpolitik menar han att ett realistiskt budskap är att avstå från alla droger upp till 21 års ålder. DuPont kallar det One Choice, ett val. Ett enkelt och klart budskap som faktiskt allt fler unga i USA håller sig till. Andelen 18- 19-åringar som varken har använt tobak, alkohol eller narkotika har ökat från fem procent till 26 procent under de senaste 40 åren. Det är framför allt cigarrettrökning och i lite mindre utsträckning alkohol som minskat.

Marijuanakonsumtionen visar dock ingen nedgång, vilket är extra bekymmersamt på grund av dess negativa konsekvenser på den unga hjärnan.

Boken är inte översatt till svenska, men DuPont skriver både lättbegripligt och djuplodande om hjärnan, och med en sympatiskt resonerande ton kring behandling. Även en intresserad lekman med någorlunda kunskaper i engelska lär sig mycket.

Etiketter:

Annonser