USA-upprop: ”Drogtesta alla våldsverkare”

CARMICHAEL En rad representanter för både anti-drogorganisationer i USA och medlemmar i vapenlobbyn National Rifle Association har publicerat ett öppet brev till NRA:s ledning och kräver drogtester tas på gärningsmän bakom masskjutningar. USA förre ”drogtsar” Robert DuPont pekar särskilt ut marijuana som en möjlig riskfaktor. [1]

Det kommer allt fler vittnesmål om ett samband mellan cannabis och grova våldsbrott. Något klart orsaksförhållande är fortfarande svårt att bevisa genom forskning. Däremot diskuteras frågan allt oftare inom den internationella drogpolitiken, inte minst därför att flera terrordåd begåtts av personer med ett känt missbruk. Det mest omtalade i Sverige är Rakhmat Akilov som dödade fem personer med en lastbil på Drottninggatan i Stockholm 2017.[2]

De 17 undertecknarna av det öppna brevet till NRA:s ledning menar att det finns ett klart och väl undersökt samband mellan våldsbrott, inte minst masskjutningar, och droganvändning. Att marijuana-utlösta psykoser, som har blivit allt vanligare, finns med i bilden är också väldokumenterat.

”Om vi ska ha kvar rätten att bära vapen i det här landet, borde NRA erkänna den sanningen och börja prata om den”, skriver undertecknarna.

De föreslår därför att man alltid ska ta reda på om marijuanapsykos kan vara orsaken till en masskjutning. NRA borde kräva att drogtester utförs och rapporteras vid alla våldsbrott där skjutvapen är inblandade.

”Den automatiska reaktionen vid varje masskjutning är mer vapenkontroll. NRA och dess medlemmar är emellertid alltid snabba att påpeka att det är skytten som är utom kontroll, inte vapnet i sig”, skriver de sjutton.

Om NRA vill ha en trovärdig roll när de försvarar rätten att bära vapen borde de agera kraftfullt för att hjälpa politikerna att reda ut grundorsaken till massmord med skjutvapen.

”Vi ber NRA att främja ett nationellt lagförslag som går ut på att alla som är misstänkta för massmord ska drogtestas och att resultaten ska offentliggöras för allmänheten inom rimlig tid. Resultaten kommer att öppna ögonen för många. Som medlemmar i NRA och drogförebyggande organisationer ser vi att marijuana-psykoser och blandmissbruk spelar en betydande roll vid masskjutningar runt om i USA”, skriver de i uppropet.

Undertecknarna av det öppna brevet vänder sig också till media och dess kriminalreportrar. De borde tydligare rapportera om förövarens droganvändning och bakgrundshistoria. Även om drogtester visar att gärningsmannen har droger i kroppen får det knappt någon publicitet idag, men det är nödvändigt att känna till när man formulerar en politik för att komma till rätta med den här nationella krisen, menar undertecknarna.

Det öppna brevet avrundas med en historik från 1960-talet och framåt. Redan då noterade experter ett samband mellan cannabis och paranoida vanföreställningar, trots att den tidens cannabis hade en lägre halt av det rusgivande ämnet THC än idag. Det rörde sig om 2 till 3 procent, medan dagens marijuana och andra cannabisberedningar är mångdubbelt högre.

Ett nyligen fall av masskjutning i Boulder, Colorado, visar klart att förövaren var paranoid och trodde sig vara förföljd.[3] Det skedde den 22 mars i år och tio människor dödades.

”Vi måste ha myndigheter som kan följa upp sådana fakta. Vilka substanser fanns i hans system som ledde till hans förvirrade tänkande och obeskrivliga våldsdåd.

Öppna brevet avslutas:
”Massmorden har blivit fler. Vi måste fråga oss vad som har ändrats i samhället som kan förklara att antalet stiger Två saker som har ändrats är ökad användning och ökat potens av marijuana.”

Avslutningsvis hänvisar undertecknarna till rad studier om sambandet mellan cannabis och våld. Bland annat en översiktsartikel A Review of Cases of Marijuana and Violence publicerad i den vetenskapliga tidskriften Environmental Research and Public Health. Forskarna beskriver 15 väldokumenterade fall under 2010-talet där mord eller massmord utförts under marijuanapåverkan.[4]

En av undertecknarna av det öppna brevet är psykiatrikern och före detta ”drogtsaren” i Vita Huset, Robert DuPont.
Han var också den första chefen för det nationella drogforskningsinstitutet NIDA på 1970-talet. Numera leder han forskningsinstitutet Institute for Behavior and Health.

Robert DuPont. Foto: Drugnews

När Drugnews ber honom om en kommentar till det öppna brevet skriver han att han varken är medlem eller sympatisör med vapenlobbyn NRA.

Däremot står han ”orubbligt bakom kravet att man publicerar resultaten av drogtester på masskjutare, och alla andra mördare”.

– Jag tror att många av dem är aktiva användare av alkohol och andra droger och att bruket hade stor betydelse för deras brott, särskilt när det gäller marijuana, skriver DuPont till Drugnews.

• Fotnoter:  [1]Opinion: Drug Test All Mass Shooters and Make Results Public  Opinion: Drug Test All Mass Shooters and Make Results Public (einpresswire.com)
[2] Aftonbladet 2018-01-24 och Expressen 2018-01-29
[3] 2021 Boulder shooting – Wikipedia
[4] Miller et al (2020) A Review of Cases of Marijuana and Violence A Review of Cases of Marijuana and Violence (nih.gov) Int J Environ Res Public Health. 2020 Mars.

Vapenvåld

2020 inträffade 610 masskjutningar och 21 massmord i USA. Cirka 19 400 personer dödades i vapenrelaterat våld år 2020 i landet, (exklusive självmord), enligt Shootingtracker.com.

Andra författningstillägget i USA:s konstitution skyddar medborgarnas rätt att äga och bära vapen. NRA (National Rifle Association) är en amerikansk inflytelserik lobbygrupp som försvarar rätten att bära vapen.
Cirka 400 miljoner privatägda skjutvapen finns i omlopp i landet.

USA:s nye presidenten Joe Biden vill begränsa det omfattande vapenvåldet i landet. Han vill bl a förbjuda privatpersoner att använda militärvapen och ha mycket ammunition i bostaden, rapporterar TT.

/Drugnews

Annonser