Drogmotståndare möts i Göteborg

Under två dagar hålls en stor konferens i Göteborg om narkotika. Uppåt 400 deltagare från hela världen samlas för att lyssna på forskare, beslutsfattare, dela erfarenheter och värna FN:s restriktiva narkotikakonventioner.

– Det här är ett unikt tillfälle för att som arbetar mot narkotika i Göteborg och på andra ställen att få ny värdefulla kunskaper från internationella experter, säger Linda Nilsson, konferensgeneral och utvecklingsledare i Social resursförvaltning i staden, till Drugnews.

Arrangörer konferensen är Göteborg stad och organisationerna European Cities Against Drugs (ECAD), World Federation Against Drugs (WFAD), och svenska nätverket Folkrörelser mot droger.

Deltagarna kommer från ett femtiotal länder, omkring hälften är från Sverige och föreläsningar hålls på både engelska och svenska. Det omfattande programmet leds av cirka 60 experter, forskare och opinionsbildare.

Teman är vad som fungerar i förebyggande arbete i lokalsamhället, hur sociala och ekonomiska insatser kan kombineras för människor i beroende och återvända drogfria i samhället. Och om tillgångsbegränsning och hur otrygghet och brott i narkotikans spår kan hanteras.

Några seminarier handlar om vilka konsekvenser som legaliseringen av cannabis i Colorado hittills fått, hur dödliga opiatepidemin i USA slagit hårt och hur Island med bred prevention lyckats kraftigt minska användning av tobak, alkohol och narkotika bland ungdomar.

Syftet med konferensen i Göteborg är att stärka restriktiva sidan, lära av varandra och värna FN:s narkotikakonventioner som är grundbultar i världens drogkontroll.

Linda Nilsson

– Vi vill motverka de krafter som vill legalisera narkotika och även visa att mer än 100 städer i hela Europa står enade mot droger, säger Linda Nilsson.

Hon menar  att mycket behöver förbättras på narkotikaområdet.
– Vi måste bli bättre på berätta om vad som faktiskt fungerar och implementera det. Samtidigt peka på det som inte gör det. Bristande samordning och vårdkedjor och få missbrukare att återvända till samhället måste utvecklas. Och när det gäller narkotikadödlighet så måste mycket göras, men vi ska inte gå USA:s väg, säger hon.

Konferensen (som samtidigt är tre) pågår 14 – 15 maj på hotell vid Avenyn. Det är ECAD:s 25:e borgmästarkonferens, det sjätte World Forum Against Drugs och Sverige mot narkotika. Mer om programmet.

Annonser