Viktig dansk bok om cannabis

Christopher Schmitz, grundare av danska nätverket för cannabisbehandlare, har kommit ut med en ny bok om sitt specialämne. Titeln är inte blygsam: ”Den viktigaste bog du nogensinde har læst om cannabis”. Författaren säger till Drugnews att den danska cannabisdebatten präglas av okunskap och myter.

Kanske har Christopher Schmitz rätt i titeln på sin bok. Åtminstone om man vill lära sig hur man hjälper personer med cannabisproblem och deras familjer. Om detta har han femton års erfarenhet. Boken är på danska, men är lättläst, innehållet är pedagogiskt upplagt och uppfordrande.

I förordet skriver Theiss Bendixen – dansk psykolog och författare till ett par uppmärksammade fackböcker om vetenskap kontra pseudokunskaper – att vi ska lägga känslorna åt sidan och använda förnuftet. Vi måste gå den vetenskapliga vägen för att skilja sant från falskt, vilket han menar att Schmitz gör när han arbetar efter de evidensbaserade metoder han beskriver i boken.

Schmitz´s bok handlar framför allt om behandling och det är den ursprungligen svenska HAP-metoden som han förordar. HAP (HaschAvvänjningsProgram) skapades av Thomas Lundqvist och Dan Ericsson vid rådgivningsbyrån för narkotikafrågor Lund i mitten på 1980-talet.

Lundqvist och Ericsson lärde sig hur de skulle utveckla behandlingen genom sina cannabisklienter. Metoden bygger på individuella möten med terapeuten där cannabisrökaren, ibland motvilligt, får insikten om hur drogen påverkar honom eller henne. Det är tillfrisknandet, och terapeutens förutsägelser hur det kommer att kännas, som blir motivationen att avhålla sig från cannabis. Förutom klienternas egna upplevelser när THC (den rusgivande substansen) långsamt går ur kroppen används olika psykologiska skattningsskalor, bland annat KASAM, (känsla av sammanhang) för att mäta framstegen.

Schmitz poängterar hur viktigt det är att behandlaren skapar en allians med sin klient. ”I samtalen med cannabisrökaren möter du en expert”, skriver han.

”Ruset är en subjektiv upplevelse som inte kan ifrågasättas. Det skapar ett alliansmässigt hinder om vi i vår iver att hjälpa glömmer att vi inte är experten.” Han menar att behandlaren istället kan lära sig nya infallsvinklar sig av sin klient, så att deras möte blir en ömsesidig vinst.

Ett hinder att nå fram till klienten är cannabismönstret. Hur kan det vara ett problem att röka när man istället upplever sig bli mer klartänkt och får bättre överblick och kan se sammanhangen tydligare? Cannabismönstret är ett försvar mot all alla negativa påståenden om cannabis. Det har skapats genom den bristande intellektuella förmågan i kombination med beroendet av drogen, vilket gör det extra svårt att bryta igenom för utomstående.

”Den viktigaste bog du nogensinde har læst om cannabis” (förlaget Historia, 2020) är en riktig lunta på 389 sidor, där författaren systematiskt och detaljerat går igenom de olika stegen i behandlingen. Samtidigt berättar han om sina möten med klienter och anhöriga och hur de upplever sin situation.  Boken kan läsas med behållning av alla är intresserade av cannabis, vilken åsikt man än har om drogen, men den vänder sig framför allt till de som arbetar professionellt med behandling. Och säkert också av de som har närstående som röker för mycket cannabis.

Schmitz skriver att det inte är fakta som diskuteras i boken. ”Var och en har rätt till sitt eget förhållningssätt till cannabis, men inte till sina egna fakta.” Detta eftersom det finns en konsensus inom forskningen om vilka skadeverkningar som cannabis ger. Tyvärr, menar Schmitz har dessa samlade kunskaper inte präglat cannabisdebatten.

På en direkt fråga till författaren hur denna bristande kunskap tar sig uttryck när cannabis diskuteras i Danmark, säger han att ”det märker man överallt”.

– Från mannen på gatan, i media och i politiken. Debatten präglas av åsikter och känslor och avsaknad av fakta. Den bristande kunskapen märks genom majoritetsmissförstånd och myter om cannabis. Det har blivit en skev debatt som flyttar fokus till ”tung narkotika” och där cannabis anses vara ett harmlöst rusmedel. Det sker samtidigt som allt flera unga röker cannabis och allt fler söker behandling, säger han till Drugnews.

• Tror du att den danska debatten skiljer sig från den svenska?
– Ja, hos er har man länge förhållit sig till de fakta som finns om cannabis. När debatten utgår från korrekta uppgifter leder det till att cannabis inte ses som en harmlös drog. Resultatet blir att färre provar att röka regelbundet jämfört med hur det ser ut i Danmark.

Hur har då ”medicinsk cannabis”, som är tillåtet i Danmark, påverkat hans arbete som behandlare?
Schmitz menar att uppfattningen om cannabis medicinska värde fungerar som ett grönt ljus för att röka på och håller de unga borta från att söka hjälp. Snedvridningen i debatten blir en barriär för motivationen att upphöra med cannabis.

– Jag upplever att ingen, eller mycket få, kan skilja rekreationellt bruk från medicinskt bruk. Begreppet ”medicinsk cannabis” är missvisande och bidrar till det utbredda missförståndet att cannabis är det nya vitaminpillret som vi alla bör ta för det är sunt och kan bota all världens sjukdomar. Bevisen att cannabis har terapeutiska effekter är tunna, men det verkar inte intressera så många i debatten, säger han.

• Fotnot: Christopher Schmitz leder nätverket Danske Cannabis Behandlere som grundades 2014. Han har tidigare bland annat gett ut boken ”Forælder til Hashryger” (Edito forlag, 2013).

Etiketter:

Annonser