Danskt cannabisföretag rusar på börsen

Det blev stor hype kring danska företaget Stenocare – ska odla, tillverka och sälja cannabisolja för medicinskt bruk i Europa – som introducerades i fredags på minibörsen Spotlight i Stockholm. Aktien steg snabbt, men är ”ett lotteri” enligt en analytiker.

Det är första cannabisaktien som noteras i Europa. En nyemission på 18,6 miljoner danska kronor inför noteringen hade tecknats till 402 miljoner, (över 20 gånger överteckning). Försäljningen inleddes vid 09 i fredags morse och företagets ledning var på plats hos Spotlight (tidigare Aktietorget) och ringde i börsklockan.

Efter bara åtta minuter hade Stenocares aktie stigit 240 procent jämfört med inteckningskursen på 8:80 danska kronor/aktie, gick sedan i dalgångar och låg vid femtiden 213 procent upp. Dvs. cirka 27:50 kronor per aktie och totalt omsatts över 91 miljoner kronor i danska kronor första dagen.

– Spännande naturligtvis, vi får se hur det går resten av dagen och i framtiden, men vilken start, sa verkställande direktören Thomas Skovlund Schnegelsberg i video på Spotlight.

Stenocare bildades ifjol sedan danska politiker gett klartecken till ett försök med medicinsk användning av cannabis för vissa patientgrupper. Ett försök som danska läkarförbundet är skeptisk till då dess effektivitet är osäker. Företaget importerar för närvarande cannabis olja från Kanada och levererar till danska apotek och sjukhus.

Stenocares produkter. /Skärmdump

Med pengar från börsen och andra investeringar avser nu danska företaget att starta odling och tillverkning av cannabisolja (med CBD och rusämnet THC) i en fabrik i östra Jylland. Både för danska marknaden och övriga Europa. Första skörden väntas nästa år och färdiga produkter att leverera omkring 2019-2020.

Thomas Skovlund Schnegelsberg uppger för Dagens Industri att cannabismarknaden i de elva länder som lättat på reglerna i Europa kan bli värd omkring 30 miljarder danska kronor.
– Men vi kommer bara hålla oss till cannabisprodukter för medicinskt bruk, inte rekreationellt bruk, säger han till DI.

Cannabis – både som drog och medicin – har lockat flera investerare i Nordamerika att ta fram plånboken och många hoppas på ett grönt Klondyke. Andra varnar för en övervärdering av marknaden.

Om hypen kring danska Stenocare säger analytikern Johan Wendel:
– Se aktien som en lotterisedel. Det är osäkert hur stor marknaden blir, om företaget lyckas få fram en produkt och kan lansera den, säger han till DI/Expressen.

Tema: Cannabis medicin?

D85-CannabisMedicinLogI Sverige finns idag tre godkända cannabisbaserade läkemedel, som några hundra patienter får.
Sativex är framtagen av odlad cannabis och främst avsett för ms-patienter mot kramper nervsmärta (ingår inte i högkostnadsskyddet). Marinol, syntetiskt framtagen, mot illamående för cancerpatienter i behandling och för att öka aptit hos bl. a HIV-patienter. Och Epidyolex som godkändes 2019 av EU centralt och därmed även i Sverige. Den är främst avsedd som tilläggsbehandling för barn med sällsynta former av epilepsi, exempelvis Lennox-Gastauts eller Dravets syndrom.
Läkemedelsverket har även beviljat några licensansökningar för Bediol (baserat på torkade cannabis-växtdelar).

Intressant innehåll i cannabis i medicinskt syfte är särskilt ämnena THC (rusgivande, men även aptitstimulerande) och CBD (smärt- och inflammationsdämpande och antipsykotisk, ej psykoaktiv). Även andra medicinska effekter uppges cannabis ha.

I USA tillåter över hälften av delstaterna rökning av obehandlad cannabis i medicinskt syfte, men ingen läkemedelsmyndighet och läkarsällskap godkänt. Enligt kritiker finns bättre riktiga läkemedel. Och ”medical marijuana” används ofta i debatten av legaliseringsivrare för öppna för nöjesbruk. I Europa har tillåter flera länder cannabis i medicinskt syfte. I Danmark pågår sedan 2018 ett stort pilotförsök med cannabisbehandling, bl a för vissa smärtpatienter.

WHO:s nya
översikt (pdf-fil) om cannabis för medicinsk användning ­– få kontrollerade slumpvisa försök (att röka växten), långt borta ”godkänna som säker och effektiv medicin”, måste väga risker och nytta.

Läs mer

Annonser