Avloppsvatten visar Stockholms drogbruk?

Enligt mätning av avloppsvattnet i delar av Stockholm en oktobervecka rökte invånare nära 1,8 miljoner jointar cannabis, snortade 33 600 linor kokain och tog drygt 451 000 amfetamindoser. Det är SVT Veckans Brott som beställt droganalysen om hur mycket droger som stockholmarna kissar ut, och får tas med en nypa salt.

Vattenprover tog Henriksdals reningsverk varje dag 15 till 21 oktober i år på avloppsvatten från Stockholms centrala och södra delar och analyserades sedan av statliga forskningsinstitutet Rise.

Enligt testet så är det särskilt amfetamin som sticker ut och en jämförelse med EU:s återkommande analyser i flera städer, så är värdet cirka 675 milligram amfetamin per ett tusen invånare och dygn högst i Europa. Även finska Lahti, Reykjavik och Oslo låg högt i EU:s mätningar – men Stockholm i topp alltså.

– Det är första gången vi ser en så här hög halt. När man ser ett sånt här värde vill man göra en till analys, för det här är en rejäl varningsflagga. Helst skulle man vilja ha en annan mätning från samma ställe, säger Johan Lindberg på RISE till Veckans Brott.

EU-vy ifjol över amfetamindoser i avloppsvatten-analyser i några städer. Stockholm ej med i studien.

Amfetaminkonsumtionen verkade ha en topp på måndagen, medan kokainet togs mest under helgen. Cannabis som är vanligaste illegala drogen hade sin topp på tisdagen under mätveckan i Stockholm.

Totalt omräknat i värde på svarta marknaden ska det ha konsumerats droger för nära 31 miljoner kronor under veckan i det testade Stockholmsområdet.

Metoden att försöka följa drogläget i en stad genom att mäta avloppsvatten har blivit vanligare och görs i flera städer kontinuerligt, exempelvis i Kalmar och Gävle.
Men så höga siffror som denna i Stockholmsmätningen har inte tidigare noterats.

I det Stockholmsområde med 850 000 invånare som mättes, så konsumerades det – enligt analysen – omräknat 440 doser cannabis, 4,7 doser kokain och 79 doser amfetamin per tusen invånare under oktoberveckan.

Men Stockholm är en stor turiststad med många tillfälliga besökare och invånare som är rörliga och åker till Citys lockande nöjesliv och klubbar där mycket droger intas, vilket gör mätningen osäker.

– Siffrorna ska tolkas med försiktighet, man får ta hänsyn till att befolkningsunderlaget kan variera och att det kan vara folk som reser in till Stockholm, det är de som befann sig i Stockholm under de här dygnen som vi har drogtestat, säger Johan Lindberg på RISE.

 

Camilla Kvartoft i Veckan Brott. Foto: SVT

• Veckans Brott sänds torsdag klockan 21 i SVT1, eller i SVT-play. Programmet redovisar mätningar och mätmetoder, intervjuar stockholmare och narkotikapolis. Även påståendet att ”partyknarkare” göder de kriminella gängen ska försöka benas ut.

EU:s drogmyndighet EMCDDA har länge publicerat resultat av droganalyser av avloppsvatten, senast ifjol från 73 städer i 20 länder. Där redovisas nivåer av substanserna kokain, amfetamin, metamfetamin och MDMA (ecstasy). Inga svenska städer har hittills varit med i jämförelse-studien.
Brittiska Bristol hade ifjol högst kokain-värde av de städer som ingick, medan Amsterdam låg högst för MDMA. EMCDDA redovisar inte cannabis i avloppsvatten på grund av de mättekniska problem med metaboliten (THC-COOH) och efterlyser mer forskning om dess utsöndring eller hitta alternativa biomarkörer.

Annonser