Drogrestriktiva möts i Gävle

Flera hundra engagerade i kommuner och föreningar samlas i Gävle onsdag-torsdag på konferensen Sverige mot narkotika. Delvis en manifestation för att försvara visionen om ett narkotikafritt samhälle.

Konferensen blir träffpunkt för många engagerade i drogfrågan och som är verksamma i myndigheter, organisationer och folkrörelser. Men även allmänhet och gymnasielever är inbjudna.

Sverige mot narkotika var tidigare en återkommande konferens, men som ersattes av Drogfokus som blev mer myndighetsstyrd och även tar upp alkohol, tobak, doping och andra problem.

För andra året i rad hålls den återupprättade narkotikakonferensen, ifjol i Landskrona, i år i Gävle med kommunen, Folkrörelser mot droger och European Cities Against Drugs som värdar. Flera andra ideella rörelser är medarrangörer.

Erik Leijonmarck, ECAD, och Gävles drogsamordnare Johnny Gustafsson, i organisationskommittén. Foto: Slim Lidén
Erik Leijonmarck, ECAD, och Gävles drogsamordnare Johnny Gustafsson. Foto: Slim Lidén

– Sverige mot narkotika behövs för att fokusera mer på narkotikafrågan. Den riskerar annars att komma i skymundan på mer allmänna folkhälsomötet. Särskilt nu behöver narkotikaproblem lyftas när kommersiella krafter vill liberalisera och öka cannabisanvändning och narkotikadödlighet i Sverige är oroande hög, säger Erik Leijonmarck, generalsekreterare i ECAD, till Drugnews.

Han menar att svaret på ökad dödlighet inte är att ge upp den restriktiva drogpolitiken, utan att mer analysera problemet (bl a avlider fler numer med narkotikaklassade läkemedel i kroppen, inte bara med illegala droger) och vad som behöver göras.

– Vi ska ägna tiden på konferensen att utbyta erfarenheter, ta del av ny kunskap och fundera över vilka åtgärder och inriktningar som behövs.

Bland annat måste nyrekrytering av nya missbrukare minska, vården bli bättre, rättsväsendet bli vassare och ingripa mot såväl unga som prövar droger, som langare och ligor för att förebygga att parallella samhällen med kriminalitet som livsstil växer fram.

Några programpunkter på konferensen rör polisens narkotikaarbete, andra medikalisering av missbruksvården, möjlighet för drogfria behandlingar och hur narkotikafri skola kan säkerställas. Även erfarenheter av Norges narkotikapolicy som prövar fler harmreduction-åtgärder än i Sverige ska presenteras.

Justitieminister Morgan Johansson (S), sakkunniga från såväl norska som svenska socialdepartementet och tullen på båda sidor Kölen medverkar.

En samlande lokal kraft i Gävle (staden är med i ECAD-nätverket sedan 1996) är drogsamordnaren Johnny Gustafsson och en av arrangörerna vid konferensen.

– Narkotikakonferensen behövs för att vi kan lära av och stötta varandra, byta idéer för att lokalt kunna gå vidare och skydda våra ungdomar, säger han till Drugnews.

Gävles politiker tillsatte för några år sedan en narkotikakommission efter ökade drogproblem. Sen kom en ”Spice-våg” 2014 med många förgiftningar som senare klingat av. Istället har kokain kommit och blivit del av drogmarknaden, och märks i de avloppsvattentester som staden regelbundet gör och där kurvan gått upp.

Gustafsson anser att polisens omorganisation rört till det än mer.
– Våra särskilda narkotikapoliser här har tyvärr försvunnit. Nu sker langning mer öppet och priser sänks för att locka nya kunder, säger Johnny Gustafsson.

• Konferensen Sverige mot narkotika 2016 pågår 7-8 september i Gavlerinken. Förutom föreläsningar, så finns där en öppen scen med debatter, och utställningar och samkväm.

Annonser