FHM vill kolla avloppsvatten

Sedan ett decennium undersöker många svenska kommuner förekomsten av narkotika i avloppsvatten, men det finns ingen nationell sammanställning eller samordning. Det kan det bli ändring på om Folkhälsomyndigheten får som man vill.


Den 30 november 2022 överlämnade Folkhälsomyndigheten ett förslag till regeringen om en fyraårigt pilotstudie för att utforma ett nationellt system för bevakning av narkotika i avloppsvatten.

– I pilotstudien bör undersökas bland annat hur många och vilka avloppsreningsverk som ska ingå och  hur många gånger per år som prover ska tas, uppger Camilla Hållén, utredare på Folkhälsomyndigheten, för Drugnews.

Troligen kommer det att handla om mellan en och fyra provtillfällen. Pilotstudien behöver också undersöka vid vilka tillfällen proverna ska tas och vilka substanser som man ska leta efter. I Folkhälsomyndighetens förslag nämns inte vara narkotika, utan också dopingmedel.

– Förslaget ligger nu hos regeringen för beredning, konstaterar Camilla Hållén.

Om regeringen väljer att ge Folkhälsomyndigheten uppdraget så kommer de troligen att samverka bland annat med RISE, som är den aktör som i de allra flesta fall anlitas av kommunerna för att genomföra avloppsanalyser av narkotika.

Annonser