Stockholms avloppsvatten avslöjar drogvanor

Stockholms stad har mätt mängden narkotika och dopingsubstanser i avloppsvattnet från olika delar av staden. Resultatet visar att nivåerna av narkotika har ökat sedan 2019, att drogerna flödar mer under helgerna och att olika områden har olika drogprofiler.

– Mitt sikte är inställt på att göra Stockholm till en trygg stad för alla. En stor del av otryggheten i Stockholm beror på narkotika, säger social- och trygghetsborgarrådet Alexander Ojanne (S) i ett pressmeddelande .

Mätningen har genomförts vid tio mätpunkter som representerar olika delar av staden. Stockholm vatten och avfall har tagit proverna och forskningsinstitutet RISE har analyserat dem. Denna gång har man använt en annan metod än vid den mindre mätning som gjordes 2019 i Henriksdals reningsverk, men resultatet visar att nivåerna av droger nu generellt är högre jämfört med den tidigare mätningen.

Enligt rapporten är innerstaden den plats där kokain och ecstasy används mest, framför allt på helgerna. I de södra centrala delarna av Stockholm är amfetamin vanligt, i Sundby i västerort är tramadol populärt och både Sundby och Söder Mälarstrand sticker ut med hög cannabisanvändning.

Dopingsubstanser har också analyserats, men resultaten är osäkra eftersom vissa substanser kan förekomma som läkemedel.

Stockholms stad har högre värden av droger än andra svenska städer som har gjort liknande mätningar, men lägre än de flesta europeiska städer. Stockholms stad kommer att fortsätta mäta droger i avloppsvattnet 2024 för att få en bättre bild av drogsituationen i staden.

– Min förhoppning är att kartläggningen kommer att leda till bättre och effektivare insatser för att förhindra narkotikamissbruk och -försäljning och i förlängningen göra Stockholm till en tryggare stad, säger Alexander Ojanne.

Mätningar av narkotika i avloppsvatten förekommer på flera håll i Sverige. Idag är det ett 90-tal kommuner som genomför denna typ av prov, men det finns ingen samordning eller struktur som gör att mätningarna kan användas för att följa utvecklingen på nationell nivå. Mest konsekvent har metoden använts i Gävle.

I de flesta EU-länder genomför åtminstone några städer motsvarande mätningar av narkotika i avloppsvatten och EU:s Narkotikabyrå, EMCDDA presenterar resultatet från de samordnade mätningarna.

I november 2022 bad Folkhälsomyndigheten regeringen om ett uppdrag att genomföra en pilotstudie om systematiska mätningar av narkotika och eventuellt dopningsmedel i avloppsvatten. Något besked från regeringen har ännu inte kommit.

Annonser