Kritik mot uteblivet regeringsbesked om avloppsprov

”Det är märkligt att myndigheten inte redan fått detta uppdrag”. Det säger vice ordföranden i Socialutskottet Fredrik Lundh Sammeli (S) med anledning av att Folkhälsomyndigheten ännu inte fått svar från regeringen om mätningar av narkotika i avloppsvatten.

I november 2022 bad Folkhälsomyndigheten regeringen om ett uppdrag att genomföra en pilotstudie om systematiska mätningar av narkotika och eventuellt dopningsmedel i avloppsvatten. Idag är det ett 90-tal kommuner som genomför denna typ av prov, men det finns ingen samordning eller struktur som gör att mätningarna kan användas för att följa utvecklingen på nationell nivå.

– Jag tycker det är märkligt att myndigheten inte redan fått detta uppdrag, det har snart gått ett år från begäran, säger Fredrik Lundh Sammeli (S) till Drugnews.

Han menar att det är bra att mätningar görs på olika ställen i landet men att viktig kunskap om omfattning och mönster missas, när det saknas nationell samordning och sammanställning.

– Detta behöver formaliseras tydligare och myndighetens begäran stödjer jag till fullo och förväntar mig också ett regeringsbeslut i frågan, säger Fredrik Lundh Sammeli.

Peter Moilanen på Narkotikapolitiskt center tror att det kan vara så att regeringen avvaktar den pågående narkotikautredningen, men han tycker att avloppsproverna är något som borde börja samordnas redan nu.
– Är det något som behövs är det ett system som ger relevant kunskap så att kommuner kan sätta in rätt åtgärder mot angelägna problem. Och utan lokala mätningar är det svårt att veta utgångsläget, säger Peter Moilanen till Drugnews.

Även RNS ordförande Jessica Vikberg är positiv och menar att om analyser av avloppsmätningar kan vara klargörande så kan det bidra till ett bättre arbete för bland andra vård, polis och skola.
”Kör på!” är hennes uppmaning.

Drugnews har sökt socialministerns pressekreterare och Socialutskottets ordförande, men de har ännu inte återkommit.

Annonser