Kokainexplosion i Gävle

Under det senaste decenniet har användningen av kokain exploderat i Gävle, men cannabis är den vanligaste narkotikan som gävleborna missbrukar. Det visar en sammanställning av 10 års avloppsprover i kommunen.


Sedan 2013 har Gävle kommun undersökt förekomsten av narkotika i avloppsvattnet, för att på det sättet få en kompletterande bild av narkotikautvecklingen i kommunen.  Under decenniet har man uppmätt en ökning av alla de tre ämnen man mätt under hela perioden: cannabis, kokain och amfetamin. Nivåerna för enskilda år har dock varierat.

Den kraftigaste ökningen har uppmätts för kokain. 2013 hittades små mängder, 0,1 normaldoser per 1 000 invånare. Rekordåret 2021 uppmättes 7,6 normaldoser per 1 000 invånare. Mängderna är dock små jämfört med många europeiska städer och i Antwerpen uppmättes nästan 20 gånger så höga värden. I undersökningen 2022, då den uppmätta kokainförekomsten minskade i Gävle, var staden inte ens värst i länet. Högst kokainförekomst uppmättes i Hudiksvall.

Även cannabis har ökat, men med en tydligt topp 2019.
När det gäller amfetamin syns också en tydlig ökning och här ligger Gävle högst i den europeiska jämförelsen. Dock kommer en del av den amfetamin som uppmäts i avloppsvattnet från laglig användning, till exempel vissa mediciner för ADHD som innehåller amfetamin.

Det finns flera kommuner som mäter narkotika i avloppsvatten, men Gävle är den kommun som hållit på längst och mest konsekvent.

Fotnot: Uppgifterna finns presenterade i Hur mycket narkotika finns det i Gävles avloppsvatten? En rapport från Välfärd Gävle

Annonser