Mer kokain i Helsingfors avloppsvatten

HELSINGFORS Finska institutet THL:s analyser av avloppsvatten visar på ökad narkotikaanvändning i Helsingfors. Särskilt lämnar kokain mer spår än tidigare.


Spåren av kokain syns alltmer i huvudstaden – särskilt under helger. Medan tidigare amfetamin minskat från rekordmängder i avloppsvattnet år 2020. Det följdes av mer insatser från polisen, men som därefter har minskat något, rapporterar Yle.

Men amfetamin finns i stort sett i hela landet, vanligare på landsbygden, men ökat lite igen i större städer enligt avloppsmätningar i våras. Medan kokain är vanligare i huvudstaden.

– Kokainbruket ökar däremot hela tiden, särskilt i huvudstadsregionen. I andra städer har kokain i regel använts väldigt lite eller inte alls, säger utvecklingschef Aino Kankaanpää på finländska Institutet för hälsa och välfärd (THL), i ett pressmeddelande på finska.
Vilket tyder på att delvis olika grupper använder nämnda droger.

Avloppsproverna visar också att bruket av MDMA (ecstasy) är mer utbrett i stora städer, medan metamfetamin är relativt lite använt i Finland, enligt undersökningen.

THL har undersökt spår av narkotika i avloppsvatten i Finland sedan 2012, i senaste undersökningen i november och december i fjol deltog 27 städer och deras omgivning. I några storstäder togs prover även i mars i år.

 

Annonser