Avloppsvatten avslöjar kokainet

STOCKHOLM En av tusen invånare använder kokain en helgkväll i Stockholms innerstad och stadens södra förorter. Det visade mätningar av avloppsvattnet en fredagsnatt i januari.

Testerna gjordes på uppdrag av TV4 Kalla Fakta och redovisades i söndags i ett reportage om kokainets väg från Latinamerika till missbrukare Sverige. En uppföljning av förra helgens program som hävdar att kokain ökat i landet – från en till tre procent senaste decenniet, enligt en kommande enkät av Folkhälsoinstitutet, särskilt bland unga kvinnor.

En helgnatt i januari togs två prover i två avloppstunnlar – den ena kommer från Stockholm innerstad och den andra från Nacka och de södra förorterna – vid Henriksdals reningsverk. Analyser av kokain och nedbrytningsämnet bensoylekgonin visade 0,5 mikrogram per liter.

Farmakologiska laboratoriet på Karolinska universitetssjukhuset, som gjorde analysen, omräknade det till omkring 660 doser rent kokain den aktuella natten i ett område där cirka 600 000 invånare bor. Det innebär att ungefär en invånare av tusen använder kokain en helgkväll.

Men eftersom kokain ofta spädes ut fem, sex gånger kan antalet doser ha varit över 3 000 den aktuella natten. Dessutom så omfattas inte andra stadsdelar i Stockholmsområdet och inte heller de kokainanvändare som kissar utomhus.

Vattenmätningen i Stockholm var liten, och gjordes bara vid ett tillfälle. Andra prover på arbetsplatser som arbetsgivare gjort visar att 1-2 procent av anställda använder narkotika på arbetstid (amfetamin och cannabis vanligast).

Mer omfattande avloppsvattenstudier har gjorts i andra länder. En mätning i Oslo 2007 indikerade att 8 000 kokaindoser konsumerades per dygn och i 40 000 doser i Rom där omkring 5 miljoner människor bor.

TV4-programmet ifrågasätteräven bilden av kokainanvändare i västvärlden som offer. Deras missbruk finansierar ligor som mördar och cyniskt utnyttjar fattiga odlare och risktagande kurirer som smugglar kondomer med kokain i magen (“sväljare“).

• Boken “Kokain: drogen som fick medelklassen att börja knarka och länder att falla samman“ (Norstedts) av författarna Lasse Wierup (som gjort TV4-reportaget) och Erik de la Reguera lanseras nästa vecka.

Etiketter:

Annonser