Mer kokain i europeiskt avloppsvatten

LISSABON Mängden kokain i avloppsvatten fortsätter att öka i Europa. Det visar den senaste sammanställningen från avloppsprover från över 100 europeiska städer. Mest amfetamin i Europa hittades i avloppsvatten från Gävle och Sandviken.


Det är EU:s Narkotikabyrå, EMCDDA som presenterar resultatet från analysen av en veckans avloppsvatten i 104 städer i 21 europeiska länder, inklusive Turkiet. Genom att mängden i förhållande till antalet personer som är anslutna till reningsverket får man ett mått på förekomsten av narkotika i befolkningen.

– Kontroll av avloppsvatten, som nu är en etablerad vetenskap, ger oss ökad insikt i droganvändningens och drogutbudets dynamik, säger Alexis Goosdeel, chef för EMCDDA i en kommentar

Han menar också att metoden har en växande potential för att utforma och utvärdera lokala åtgärder och politiska initiativ.

De samlade resultaten visar en fortsatt ökning av kokain, en trend som observerats sedan 2016, även om det fanns vissa variationer under nedstängningarna på grund av covid-19. Mest spår av kokain hittades nu i Antwerpen i Belgien, följt av Tarragona i Spanien och Amsterdam i Nederländerna.

Även när det gäller metamfetamin verkar det vara ökande. I varje fall hittas spår av metamfetamin i fler städer. Alla de tre städerna i topp ligger i Tjeckien. För övriga droger varierar utvecklingen. Mest spår av cannabis hittas i Geneve i Schweiz, Amsterdam i Nederländerna och Barcelona i Spanien.

När det gäller amfetamin är det Nordeuropa som dominerar. Allra mest hittas i Gävle och Sandviken följt av Antwerpen i Belgien. Amfetamin hittas dessutom relativt ofta i prover från finska reningsverk.

Från Sverige är det denna gång bara tre städer som ingår: Gävle, Sandviken och Söderhamn. Stockholm och Uppsala som tidigare deltagit, har inte varit med denna gång.

Undersökningen är en sammanställning av dagliga avloppsvattenprover i avloppsvattenreningsverkens avrinningsområden under en vecka under en bestämd period våren 2022. Avloppsvattenprover från cirka 54 miljoner människor analyserades för spår av kokain, amfetamin, metamfetamin, MDMA/ecstasy, ketamin samt cannabis.

 

Annonser