Narkotikakoll på avlopp riksdagsfråga

Efter Drugnews avslöjande att regeringen inte svarat på Folkhälsomyndighetens önskan om systematiska mätningar av narkotika i avloppsvatten begär riksdagsledamoten Fredrik Lundh Sammeli nu svar från socialministern.


Drugnews avslöjande att regeringen inte svarat på Folkhälsomyndighetens önskan om ett uppdrag om systematiska mätningar av narkotika i avloppsvatten blir nu en riksdagsfråga.

Det är den socialdemokratiska riksdagsledamoten Fredrik Lundh Sammeli som begär besked av socialminister Jakob Forssmed (KD).  I en skriftlig fråga begär han svar på
varför regeringen ännu inte beslutat att ge Folkhälsomyndigheten detta uppdrag och när ett beslut kan väntas.

Det var i november i fjol som Folkhälsomyndigheten bland annat bad regeringen om ett uppdrag att genomföra en pilotstudie om systematiska mätningar av narkotika och eventuellt dopningsmedel i avloppsvatten. Något svar har ännu inte kommit från regeringen.

Frågan har också lyfts av Narkotikapolitiskt center som i sin rapport Åtta punkter för en bättre narkotikapolitik skriver att ” När det gäller jämförelser mellan olika kommuner är detta idag svårt, då ingen samordning finns när det gäller mättillfällen – resultaten påverkas tydligt av mätning vid storhelg kontra mitt i veckan till exempel.”

 

 

 

Annonser