Inget tydligt svar från Forssmed

”Förslaget bereds inom Regeringskansliet.” Det är socialminister Jakob Forssmeds (KD) svar på när regeringen ger besked om Folkhälsomyndighetens önskan om att mäta narkotika i avloppsvatten.


Svaret kommer efter det att den socialdemokratiska riksdagsledamoten Fredrik Lundh Sammeli i en skriftlig fråga undrat varför regeringen ännu inte beslutat att ge Folkhälsomyndigheten uppdraget att i en pilotstudie systematiskt följa mängden narkotika i avloppsvatten och när ett beslut skulle komma.

I sitt svar instämmer Forssmed i att tillgång till tillförlitliga och ändamålsenliga data är en förutsättning för att kunna genomföra uppföljning av hög kvalitet. Han hänvisar också till att Narkotikautredningen ska lämna förslag den 31 oktober.

När det gäller den konkreta frågan om varför regeringen inte tagit ett beslut och när ett beslut kan väntas är socialministern dock otydlig.
”Förslaget bereds i Regeringskansliet”, meddelar socialminister Jakob Forssmed (KD).

Det var i november i fjol som Folkhälsomyndigheten efterfrågad ett uppdrag från regeringen att tillsammans med relevanta aktörer genomföra en pilotstudie om systematiska mätningar av narkotika och eventuellt dopningsmedel i avloppsvatten.

Annonser