”Mirakelmedicinen” CBD kan ge rus och skador

Cannabidiol är en substans i cannabis som blivit allt mer omskriven som mirakelmedicin eller åtminstone som någon slags hälsokost. Men kunskapen om dess effekter är liten och nya undersökningar visar på risker för skador och rus. Högsta domstolen väntas snart pröva rättsläget för s.k. CBD-oljorna.

CBD har hittills betraktats som icke rusgivande och räknas i ren form inte som narkotika. I Sverige omfattas CBD av läkemedelslagen, därför måste produkter som innehåller substansen utvärderas och godkännas som läkemedel innan de får säljas. I dagsläget är alla CBD-produkter förbjudna på den svenska marknaden av Läkemedelsverket. (1)

Enda undantaget är det godkända läkemedlet Epidiolex, som innehåller rent CBD från cannabisplantan. Det kan sedan 2017 förskrivas som s.k. licenspreparat till barn med vissa former av svår epilepsi. Under förra året beviljades 19 sådana licenser (antalet patienter är dock ännu lägre, uppger Karl Mikael Kälkner, klinisk utredare på Läkemedelsverket, för Drugnews medarbetare).

Trots förbudet mot CBD-olja fortsätter försäljningen från Tyskland med påståenden att det hjälper mot en lång rad sjukdomar, skriver Dagens Medicin. Det tyska företagets svenska kundservice säger att man säljer kosttillskott, men enligt EU:s livsmedelsregler är det inte möjligt.

CBD-olja kallas ibland cannabisolja och kan innehålla det rusgivande ämnet THC. I så fall gäller narkotikastrafflagen. I ett pågående fall har en tilltalad person friats av både tingsrätt och hovrätt från ringa narkotikabrott för innehav av fem flaskor CBD-olja, därför att de innehåller sådan liten mängd THC. Riksåklagaren har emellertid överklagat till Högsta domstolen för att få fram ett prejudikat.

I Storbritannien, där man har mindre strikta regler, säljer hälsokostaffärer CBD-olja och kapslar med samma innehåll till en kvarts miljon britter. Det påstås hjälpa mot smärta och ångest och är lagligt om det innehåller mindre än 0,2 procent THC. En ny studie visar emellertid att CBD kan var psykoaktiv och eventuellt utgöra en fara i trafiken efter användning, rapporterar Daily Mail.

Studien som tidningen hänvisar till har letts av den välrenommerade cannabisforsaren Nadia Solowoj vid University of Wollongog i Australien. Hennes forskarlag har låtit 36 försökspersoner inhalera olika blandningar med THC, CBD och placebo (verkningslös substans) i en vaporizer. Därefter har de fått bedöma berusningsgraden. Resultaten blev att låg dos av CBD ökade berusningen av THC, detta var särskilt tydligt bland icke vanerökare. Hög dos CBD dämpade berusningen av THC. Enbart CBD gav också en viss berusning när den jämfördes med placebo. (2)

Skärmdump från svensk hemsida som säljer CBD-oljor.

CBD kan vara riskabel även på andra sätt. Ett forskarlag från Italien och Österrike har i en laboratoriestudie undersökt hur CBD och cannabidivarin (som också ingår i cannabisplantan) påverkar mänskliga celler. Man fann att båda substanserna i låga doser kan skada arvsmassan DNA. Försöket visade också att CBD och cannabidivarin kan påverka kromosomerna och vara cancerframkallande, vilket också har visats tidigare i råttförsök. (3)

I USA uppmärksammar New York Times problematiken med CBD i en artikel den 25 februari under rubriken ”CBD finns överallt, men vetenskapen har fortfarande små kunskaper”.  Amerikanska läkemedelsverket, FDA, har godkänt Epidiolex som läkemedel, men i övrigt får CBD inte säljas som kosttillskott i mat eller dryck. Flera delstater och storstäder, bland annat New York och Kalifornien, har uppmanat restauranger och kaféer att ta bort CBD från latte, smoothies, muffins och andra produkter.

FDA har också utfärdat flera varningar till de tillverkare som går ut med påståenden om att substansen botar eller förebygger vissa sjukdomar eftersom sådana belägg saknas.

New York-baserade professorn Yasmin Hurd som forskat mycket på CBD säger till tidningen att substansen kan vara användbar mot opioidkrisen eftersom den tycks minska suget efter heroin hos heroinister under behandling. Hon säger dock att vi måste undersöka detta i riktiga studier. Hon tycker det är ”galet att substansen används av alla fastän vi inte vet hur den verkar.” CBD är mycket säkrare än THC, men kan ändå ge biverkningar, enligt Hurd. I intervjun med New York Times nämner hon sömnighet och diarré. Patienter som använder Epidiolex har också mer infektioner, fler hudutslag, minskad aptit, sömnproblem och förhöjda leverenzymer.

Förutom effekterna av rent CBD finns fler biverkningar av de orena blandningarna i CBD-produkter som översvämmar USA-marknaden. En lastbilschaufför boende i delstaten New York råkade särskilt illa ut.

Han läste i en annons att CBD-olja från hampa (icke rusgivande cannabis) kunde lindra hans ryggbesvär. I annonsen utlovades att flaskan innehöll noll procent THC. Efter att ha provat produkten under en tid lämnade han ett slumpvist urinprov, en rutin på det transportföretag han arbetar åt. Provet visade att han använt cannabis varpå han avskedades. När han själv lät kontrollera innehållet i oljan han använt upptäcktes att den innehöll en hel del THC.

Nu har han stämt företaget som tillverkar produkten. Utgången av stämningen är ännu inte klar, rapporterar Transport Topics. Fler liknande fall med stämningar lär komma.

• Fotnoter: (1) Läkemedelsverket. https://lakemedelsverket.se/OVRIGA-SIDOR/Vanliga-fragor-om-CBD/
 (2) Solowij, N. et al (2019) A randomised controlled trial of vaporised Δ9-tetrahydrocannabinol and cannabidiol alone and in combination in frequent and infrequent cannabis users: acute intoxication effects. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience. February 2019, Volume 269, Issue 1, pp 17–35 | Cite as
(3) Russo, C et al (2018). Low doses of widely consumed cannabinoids (cannabidiol and cannabidvarin) cåuse DNA damage and chromosomal aberrations in human-derived cells. Arch Toxicol Oct. 19.

Tema: Cannabis medicin?

D85-CannabisMedicinLogI Sverige finns idag tre godkända cannabisbaserade läkemedel, som några hundra patienter får.
Sativex är framtagen av odlad cannabis och främst avsett för ms-patienter mot kramper nervsmärta (ingår inte i högkostnadsskyddet). Marinol, syntetiskt framtagen, mot illamående för cancerpatienter i behandling och för att öka aptit hos bl. a HIV-patienter. Och Epidyolex som godkändes 2019 av EU centralt och därmed även i Sverige. Den är främst avsedd som tilläggsbehandling för barn med sällsynta former av epilepsi, exempelvis Lennox-Gastauts eller Dravets syndrom.

Läkemedelsverket har även beviljat några licensansökningar för Bediol (baserat på torkade cannabis-växtdelar), 2018 beviljades 27 sådana ansökningar.

Intressant innehåll i cannabis i medicinskt syfte är särskilt ämnena THC (rusgivande, men även aptitstimulerande) och CBD (smärt- och inflammationsdämpande och antipsykotisk, ej psykoaktiv). Även andra medicinska effekter uppges cannabis ha.

I USA tillåter över hälften av delstaterna rökning av obehandlad cannabis i medicinskt syfte, men ingen läkemedelsmyndighet och läkarsällskap godkänt. Enligt kritiker finns bättre riktiga läkemedel. Och ”medical marijuana” används ofta i debatten av legaliseringsivrare för öppna för nöjesbruk.

WHO:s nya
översikt (pdf-fil) om cannabis för medicinsk användning ­– få kontrollerade slumpvisa försök (att röka växten), långt borta ”godkänna som säker och effektiv medicin”, måste väga risker och nytta.

Läs mer

Annonser