CBD varken effektivt eller säkert

NEW JERSEY.  Det mesta som påstås om ”mirakelmedicinen” cannabidiol (CBD) är falskt, hävdar amerikanske juristen David Evans som gått igenom juridiken och den medicinska forskningen på området.

Över hela världen pågår diskussioner om cannabidiol. Denna ingrediens i cannabisplantan framställs ofta som en mirakelmedicin. Det är särskilt tydligt i USA där CBD är en viktig inkomstkälla för den cannabisindustrin. CBD används också i lobbyarbetet för att popularisera cannabis, både för medicinskt bruk och som berusningsmedel.

CBD-olja. Bild: Winston Peki/ CC BY 3.0

Den här propagandan pågår, ibland aningslöst, även i Sverige. Här är annonskampanjerna lite mer diskreta och mest på nätet, eftersom all försäljning av CBD är förbjuden som medicin eller hälsokost (om produkten innehåller minsta lilla av rusämnet THC), enligt läkemedelslagen. Om CBD-produkten innehåller THC räknas den som narkotika. I så fall blir all befattning ett narkotikabrott.

Även om man kan tvivla på de ofta fantastiska påståendena om goda effekter av CBD är det en vanlig uppfattning att den är både säker och laglig. Här har cannabisindustrin lyckats sprida budskapet långt över USA:s gränser.

Det påstås bland annat att CBD kan bota eller lindra Parkinsons sjukdom, schizofreni, cancer, kronisk smärta,  covid-19 och en rad andra tillstånd.

David G. Evans

I den vetenskapliga tidskriften Missouri Medicine redogör juristdoktor David G. Evans i en artikel för de missförstånd och det ”medicinska bedrägeri” som råder kring CBD. Samtidigt varnar han för användningen.[i]
Han är senior rådgivare i Cannabis Industry Victims Educating Litigators (CIVEL), där man utbildar advokater som hjälper dem som råkat illa ut på grund av laglig cannabis. Evans har även engagerat sig mot legaliseringen av cannabis.

Biverkningar, uppblandningar och interaktioner
CBD har biverkningar och kan påverka effekten av andra medikamenter, skriver Evans. Dessutom kan CBD-produkterna vara kontaminerade, uppblandade, med andra ämnen.

Det finns påståenden att CBD från hampa (cannabisplanta med låg THC-halt utan berusningseffekt) som används i medicinska syften eller i mat alltid är legalt.

Det stämmer inte i USA, enligt Evans och hänvisar till The Agriculture Improvement Act från 2018. Då ändrades den federala lagen angående produktionen och marknadsföringen av hampa. Förändringen innebar att hampa inte längre ingår i USA:s narkotikastrafflag, Controlled Substances Act. Därmed blev hampa ingen illegal narkotika.

USA:s läkemedelsverk, FDA ska emellertid reglera de här produkterna genom Federal Food, Drug, and Cosmetic Act och Public Health Service Act. Det innebär att allt som innehåller CBD måste godkännas av FDA för att få användas för behandling, diagnos, lindring och förebyggande innan de får marknadsföras.

Vid införande av den nya lagen i december 2018 sa dåvarande FDA-chefen Scott Gottlieb:
– Att sälja icke godkända produkter med obefogade terapeutiska påståenden är inte bara ett lagbrott utan kan också utsätta patienter för fara, eftersom dessa produkter inte visat sig vara säkra eller effektiva. Denna vilseledande marknadsföring av obevisade behandlingar kan innebära betydande folkhälsoproblem, eftersom det kan hindra vissa patienter från att få tillgång till lämpliga, erkända terapier för att behandla allvarliga och till och med dödliga sjukdomar.

Få tillåtna användningar
En av få lagliga användningar av CBD i medicinska syften i USA är läkemedlet Epidiolex. Det får användas som tilläggsbehandling mot vissa former av epilepsi hos barn, eftersom medlet har genomgått alla faser i en läkemedelsprövning för dessa tillstånd. Det gäller även i Sverige – (här kallas det Epidyolex). Samt som en aktiv substans, tillsammans med thc, i läkemedlet Sativex mot spasmer vid multiple skleros. (CBD får annars inte säljas här i andra syften, om det innehåller minst del THC. Däremot förekommer det i syntetisk form i skönhetsmedel och vid hudvård).

Det finns en del studier som ger stöd för andra positiva effekter, skriver David G. Evans. Det har emellertid inte ännu kunnat visas att CBD både är effektivt och säkert. Han radar upp en rad tillstånd som CBD påstås bota, men konstaterar att kliniska data inte kunnat visa detta.


Felaktigt innehåll och biverkningar
Det har gjorts flera undersökningar av innehållet i CBD-produkter som förekommer på den svarta marknaden. FDA testade 102 produkter. De innehöll både betydligt mer och betydligt mindre än det angivna CBD-innehållet.

Hälften (49 procent) innehöll dessutom THC.[ii] Andra undersökningar visar liknande resultat.  I en studie hittade man tungmetaller och mögel i CBD-olja.[iii]

En annan fara med CBD är interaktionen med vissa läkemedel. Evans ger flera sådana exempel: läkemedel som ska förhindra avstötning vid transplantationer, cellgiftsbehandling och det blodtunnande medlet warfarin (Waran).  CBD kan också medföra att levern bryter ner läkemedel långsammare och kan möjligen också försämra effekten av flera epilepsi-läkemedel. Även naturpreparat kan få annorlunda verkan tillsammans med CBD, varnar Evans.

När det gäller biverkningar av CBD nämner han leverskador, sömnighet, lugnande verkan, allergiska reaktioner, självmordstankar, minskad aptit, sömnsvårigheter, njurskador, anemi.
Här bör dock påpekas att kunskaperna och forskningen om CBD fortfarande är bristfällig både vad gäller biverkningar och fördelar.

Rättsprocesser
Det pågår många rättsprocesser mot CBD-producenter i USA och fler är på väg. Det handlar om felaktiga märkningar och falska påståenden om effekter.

Det federala transportdepartementet i USA har utfärdat en varning för att CBD-användning kan ge positivt THC-resultat vid en drogtest och amerikansk militärpersonal har förbjudits använda hampa och CBD-produkter.

FDA håller för närvarande på med en stor långtidsstudie av illegala marknaden för CBD-produkter för att förstå vilka produkter som säljs och kunna informera allmänheten hur man bäst kan skydda folkhälsan.

 

• Fotnoter: [i] David G. Evans (2020) Medical Fraud, Mislabeling, Contamination: All Common in CBD Products (nih.gov) Missouri Medicine Mo Med. 2020 Sep-Okt; 117(5): 394–399.

[ii] Report to the U.S. House “Sampling Study of the Current Cannabidiol Marketplace to Determine the Extent That Products are Mislabeled or Adulterated Report in Response to Further Consolidated Appropriations Act, 2020,” FDA. Jul, 2020. (pdf-fil) .  Se även 2016 FDA:s varningsbrev

[iii] https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts/summitt-labs-issues-voluntary-nationwide-recall-kore-organic-watermelon-cbd-oil-due-high-lead

Etiketter:

Annonser