Dom: CBD-olja med THC är narkotika

Cannabisolja som innehåller russubstansen THC – även om den framställts ur legal industrihampa – ska klassas som narkotika. Det slår Högsta domstolen fast i en dom.

HD tog upp målet efter att riksåklagaren överklagat en dom från tingsrätten och hovrätten där en man friats från ringa narkotikabrott som hade innehaft fem små flaskor med CBD-olja, som han beställt på internet.

Cannabidiol är en substans i cannabis som anses kan ha smärtstillande effekter och sålts som kosttillskott, trots att Läkemedelsverket varit avog.

Foto: Koi-CBD-oil /CC by 2.0

Cannabisväxten är narkotikaklassad, men oljan i det aktuella fallet var tillverkad av legal industrihampa med mycket låg THC-halt. Men undantaget gäller bara beredning som inte innehåller THC, resonerar HD.

Målet går nu tillbaka till hovrätten som får bestämma straffet.

– Vi ser positivt på att domen har kommit. Det blir tydligare för alla vad som gäller, säger Josefin Liljeteg biträdande enhetschef på Läkemedelsverket, i en kommentar till TT.

• Läs HD:s dom och resonemang här.

Tema: Cannabis medicin?

D85-CannabisMedicinLogI Sverige finns idag tre godkända cannabisbaserade läkemedel, som några hundra patienter får.
Sativex är framtagen av odlad cannabis och främst avsett för ms-patienter mot kramper nervsmärta (ingår inte i högkostnadsskyddet). Marinol, syntetiskt framtagen, mot illamående för cancerpatienter i behandling och för att öka aptit hos bl. a HIV-patienter. Och Epidyolex som godkändes 2019 av EU centralt och därmed även i Sverige. Den är främst avsedd som tilläggsbehandling för barn med sällsynta former av epilepsi, exempelvis Lennox-Gastauts eller Dravets syndrom.

Läkemedelsverket har även beviljat några licensansökningar för Bediol (baserat på torkade cannabis-växtdelar), 2018 beviljades 27 sådana ansökningar.

Intressant innehåll i cannabis i medicinskt syfte är särskilt ämnena THC (rusgivande, men även aptitstimulerande) och CBD (smärt- och inflammationsdämpande och antipsykotisk, ej psykoaktiv). Även andra medicinska effekter uppges cannabis ha.

I USA tillåter över hälften av delstaterna rökning av obehandlad cannabis i medicinskt syfte, men ingen läkemedelsmyndighet och läkarsällskap godkänt. Enligt kritiker finns bättre riktiga läkemedel. Och ”medical marijuana” används ofta i debatten av legaliseringsivrare för öppna för nöjesbruk.

WHO:s nya
översikt (pdf-fil) om cannabis för medicinsk användning ­– få kontrollerade slumpvisa försök (att röka växten), långt borta ”godkänna som säker och effektiv medicin”, måste väga risker och nytta.

Läs mer

Annonser