CBD minskar inte cancersmärta

BRISBANE. En ny australiensiskt studie om cannabidiol, CBD i olja, visar ingen effekt på livskvalitén, ångest, depression eller smärta hos cancerpatienter i palliativ vård.

Det cirkulerar många historier om nyttan med CBD, cannabidiol, som är en icke rusgivande substans in cannabisplantan. CBD påstås kunna bota eller lindra en lång rad åkommor. De vetenskapliga beläggen om medicinska effekter är dock ännu svaga, utom för ett par sjukdomar.

CBD ingår därför i två godkända cannabisbaserade läkemedel på svenska apotek; Sativex sedan 2011 och Epidyolex sedan 2019.

Sativex är en munspray som tillägg till annan behandling mot smärtsamma kramper vid multipel skleros, MS.[i] Det innehåller ungefär hälften CBD, hälften THC utvunna ur plantan, men inga andra aktiva substanser. De flesta studier på Sativex har tillkommit via det läkemedelsbolag som tillverkar substansen.[ii]

Systematiska genomgångar av oberoende Sativex-studier visar däremot tveksam nytta för patienterna och många biverkningar.[iii]

Epidyolex är en lösning som innehåller ren CBD. Användningsområdet är smalt: till barn med vissa former av svår epilepsi: Dravets syndrom och Lennox Gastauts syndrom. Det är ingen undermedicin och ges alltid tillsammans med andra epilepsiläkemedel.[iv]

De studier på Epidyolex som ligger till grund för godkännande som läkemedel visar att antalet anfall hos barnen minskade med upp till 61 procent, vilken innebär en enorm lättnad för barnen och deras föräldrar. Samtidigt minskade placebo (en verkningslös substans som används i jämförande syfte) antalet anfall med 38 procent. Mer än 10 procent av försökspersonerna drabbades av besvärliga biverkningar.[v]

Förutom dessa effekter har forskningen hittills inte kunnat visa att CBD har någon användbar nytta mot sjukdomar, även om det pågår mycket forskning. En studie för några år sedan visar att nabiximols (den rusgivande substansen THC och CBD i kombination) kan minska kramper vid olika neurologiska sjukdomar, alltså inte bara vid MS.[vi] En annan studie från 2019, också den med kontrollgrupper, visar inga effekter av CBD mot ALS.[vii]

För Parkinsons sjukdom finns bara svaga belägg för symtomlindring i ett par studier med få deltagare.[viii] CBD-olja eller cannabis har provats vid huvudvärk och andra kroniska smärttillstånd, men studierna består mestadels av anekdotiska rapporter, vilka ger ett lågt bevisvärde.[ix]


CBD i palliativ vård
I Australien är medicinsk cannabis godkänt för användning i palliativ vård, (understödjande vård, ofta i livets slutskede). Av det skälet har en forskargrupp från Mater hospital och University of Queensland i Australien undersökt om CBD-olja tillför något i den övriga behandlingen.

I studien ingick 144 cancerpatienter.[x]  Forskarna menar själva att det är den första högkvalitativa studie som gjorts på området. Den var dubbel-blind, det vill säga att varken patienter eller forskare visste om de fick CBD eller placebo. Försökspersonerna var dessutom slumpvist utvalda. Effekterna blev nedslående.

Prof Janet Hardy. Foto: Mater Hospital.

I en intervju i The Guardian i november ifjol säger huvudförfattaren till studien professor Janet Hardy:
– Studien fann inga mätbara effekter av CBD på förändring beträffande fysisk eller emotionell funktion, övergripande livskvalitet, trötthet, illamående och kräkningar, smärta, dyspné (andningssvårigheter) eller aptitförlust.
Hon påpekar att studien bara undersökte effekterna av CBD och inga andra substanser i cannabisplantan. [xi]

Hardy berättar vidare i artikeln att en stor andel av deltagarna i studien ändå tänkte prova medicinsk cannabis i fortsättningen, trots de uteblivna effekterna.
Hon menar att det stora intresset för medicinsk cannabis, efter att det blivit godkänt i Australien, är ett ”socialt fenomen”.

• Fotnoter: [i] FASS. Sativex – FASS Vårdpersonal
[ii] Region Stockholm. Cannabinoider vid neurologiska sjukdomar – Janusinfo.se

[iii] Nielsen S, Germanos R, Weier M, Pollard J, Degenhardt L, Hall W, et al (2018). The Use of Cannabis and Cannabinoids in Treating Symptoms of Multiple Sclerosis: a Systematic Review of Reviews – PubMed (nih.gov). Curr Neurol Neurosci Rep. 2018 Feb 13;18(2):8.
[iv] Region Stockholm. Cannabinoider vid neurologiska sjukdomar – Janusinfo.se

[v] EMA (2021). Epidyolex | European Medicines Agency (europa.eu)
[vi]  Riva et al (219).  Safety and efficacy of nabiximols on spasticity symptoms in patients with motor neuron disease (CANALS): a multicentre, double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 2 trial.
Lancet Neurol. Feb;18(2):155-164, – PubMed (nih.gov). 

[vii] Weber et al (2010). Tetrahydrocannabinol (THC) for cramps in amyotrophic lateral sclerosis: a randomised, double-blind crossover trial.  Journal of neurology, neurosurgery, and psychiatry. 2010;81(10):1135-40. – PubMed (nih.gov).
[viii] Crippa  et al (2019). Is cannabidiol the ideal drug to treat non-motor Parkinson’s disease symptoms? European archives of psychiatry and clinical neuroscience. 269(1):121-33. – PubMed (nih.gov)

[ix] Banerjee S, McCormack S. (2019). CADTH Rapid Response Reports. Medical Cannabis for the Treatment of Chronic Pain: A Review of Clinical Effectiveness and Guidelines. Ottawa (ON): Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health, 2019

[x] Hardy et al (2022). Phase IIb Randomized, Placebo-Controlled, Dose-Escalating, Double-Blind Study of Cannabidiol Oil for the Relief of Symptoms in Advanced Cancer (MedCan1-CBD).  Journal of Clinical Oncology. Nov 21; – PubMed (nih.gov)

Annonser