CBD-industrin sponsrar forskning om CBD

BOULDER, COLORADO.  Flera stora producenter av cannabidiol, som ingår i cannabis, ska undersöka säkerheten hos sina egna CBD-produkter. Samtidigt varnar den amerikanska konsumentorganisationen NCL för fenomenet ”forskning som marknadsföring”, där industrin utnyttjar osäkra studier i försäljningssyfte.

Enligt Daily Camera, den lokala dagstidningen i Boulder, ska CBD-bolaget Charlottes Web Holdings Inc hjälpa myndigheterna med data om CBD-produkter tillsammans med andra producenter i Colorado av samma vara – bl a Infinite CBD, Boulder Botanical & Bioscience Labs, CBDistillery, CBD American Shaman, HempFusion, Kannaway och Columbia Care.

Projektet ska ledas av ValidCare, ett forskningsinstitut som själva är en del av CBD-industrin, enligt Business Insider.

 

Gatubild från Boulder i Colorado. Foto: Pelle Olsson

Initiativet att undersöka CBD-produkter – som uppges ha vissa terapeutisk effekter – beror enligt artikeln på att det amerikanska läkemedelsverket, FDA, efterlyst data om den cannabidiol som säljs i USA. Myndigheter och lagstiftare har länge utryckt oro för att produkterna bland annat kan skada levern, men att det saknas vetenskaplig forskning på området för att kunna utfärda tydliga krav på industrin.

Studien ska omfatta 100 CBD-användare från var och en av de sponsrande företagen. Med början i augusti ska försökspersonerna inta CBD oralt i 30 dagar medan de övervakas av personal från ValidCare tillsammans med utomstående läkare. Resultatet kan komma att publiceras redan i slutet av 2020, enligt Daily Camera.

Det är just den här typen av studier som den amerikanska konsumentorganisationen National Consumers League, (NCL) varnar för i en nyligen publicerad vitbok om hur CBD marknadsförs.[i] Se även tidigare Drugnews-artikel).

Fenomenet kallas ”forskning som marknadsföring” och innebär att CBD-producenter, eller andra cannabisföretag, samarbetar med den akademiska forskningen, eller fristående forskningsinstitutet som ValdCare. Man sponsrar alltså forskning om sina egna produkter och publicerar dåligt underbyggda studier som inte utförts med de långvariga och storskaliga kliniska forskningsprojekt som krävs av FDA för att ta fram ett nytt läkemedel. Eller studier som inte är tillräckligt välgjorda för att bli publicerade i vetenskapliga tidskrifter.

För konsumenterna är det svårt att förstå skillnaden mellan ett läkemedel som genomgått långvariga studier för att säkerställa effekten och vilka biverkningar de har, och påstått hälsobringande produkter som inte är undersökta särskilt noga.

CBD är tvärtemot vad många tror ingen ofarlig substans, även om den inte längre räknas som narkotika, (togs bort från federala narkotikalagens lista 2018).

Den ingår i läkemedlet Epidyolex som används vid vissa ovanliga former av epilepsi hos barn och i Sativex mot kramper vid MS, multipel skleros. Samtidigt visar den publicerade forskningen på biverkningar som sömnrubbningar, diarréer, förhöjda leverenzymer, påverkan på arvsmassan och cancerrisk.[ii]  CBD kan i vissa fall förstärka ruset av THC i cannabis.[iii]

• Fotnoter: [i] Cannabidiol (CBD): Implicit, Unsubstantiated Therapeutic Claims through Academic Joint Ventures in an Unregulated Marketplace Could Risk Public Health https://a5886ef1-f7f6-40a2-9ea5-904ab1ef7eeb.filesusr.com/ugd/b11210_e6fb31e24a4543659eabb93b48799490.pdf

[ii] Russo, C et al (2018). Low doses of widely consumed cannabinoids (cannabidiol and cannabidvarin) cause DNA damage and chromosomal aberrations in human-derived cells. Arch Toxicol Oct. 19. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30341733

[iii] Solowij, N. et al (2019) A randomised controlled trial of vaporised 9-tetrahydrocannabinol and cannabidiol alone and in combination in frequent and infrequent cannabis users: acute intoxication effects. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience. February 2019, Volume 269, Issue 1, pp 17–35.

Tema: Cannabis medicin?

D85-CannabisMedicinLogI Sverige finns idag tre godkända cannabisbaserade läkemedel, som några hundra patienter får.
Sativex är framtagen av odlad cannabis och främst avsett för ms-patienter mot kramper nervsmärta (ingår inte i högkostnadsskyddet). Marinol, syntetiskt framtagen, mot illamående för cancerpatienter i behandling och för att öka aptit hos bl. a HIV-patienter. Och Epidyolex som godkändes 2019 av EU centralt och därmed även i Sverige. Den är främst avsedd som tilläggsbehandling för barn med sällsynta former av epilepsi, exempelvis Lennox-Gastauts eller Dravets syndrom.
Läkemedelsverket har även beviljat några licensansökningar för Bediol (baserat på torkade cannabis-växtdelar).

Intressant innehåll i cannabis i medicinskt syfte är särskilt ämnena THC (rusgivande, men även aptitstimulerande) och CBD (smärt- och inflammationsdämpande och antipsykotisk, ej psykoaktiv). Även andra medicinska effekter uppges cannabis ha.

I USA tillåter över hälften av delstaterna rökning av obehandlad cannabis i medicinskt syfte, men ingen läkemedelsmyndighet och läkarsällskap godkänt. Enligt kritiker finns bättre riktiga läkemedel. Och ”medical marijuana” används ofta i debatten av legaliseringsivrare för öppna för nöjesbruk. I Europa har tillåter flera länder cannabis i medicinskt syfte. I Danmark pågår sedan 2018 ett stort pilotförsök med cannabisbehandling, bl a för vissa smärtpatienter.

WHO:s nya
översikt (pdf-fil) om cannabis för medicinsk användning ­– få kontrollerade slumpvisa försök (att röka växten), långt borta ”godkänna som säker och effektiv medicin”, måste väga risker och nytta.

Läs mer

Etiketter:

Annonser