”Den mörka sidan av CBD för träning”

LONDON Marknadsföringen av cannabidol som en hälsoprodukt har varit mycket framgångsrik. Det är en icke rusgivande ingrediens i cannabis som påstås ge en mängd positiva effekter, bland annat inom idrott och träning.  I en artikel i den brittiska tidskriften Cannabis Health News varnas emellertid för att CBD kan vara skadligt.

Artikeln är skriven i augusti av Scott Mazza, vd och medgrundare av cannabisföretaget Vitality CBD, under rubriken Den mörka sidan av CBD för konditionen – risker du bör känna till”.

Scott påstår att det finns bevis för att substansen hjälper gymbesökare och idrottare till bättre hälsa.  Han påpekar att NFL, amerikanska fotbollsligan, har donerat mer än en miljon dollar på forskning om cannabinoider som smärtlindring.

Scott Mazza. Foto: via Vitalitys facebook.

”Men det finns en varning”, skriver Mazza. ”Bara sju procent av CBD-fabrikanterna testar sina produkter för renhet och styrka. Ännu värre är att en del slutprodukter innehåller pesticider och tungmetaller.”

 

Påstådd nytta med CBD
Mazza anger en rad områden där CBD gör nytta inom idrott och träning enligt vetenskapen. Den kan påskynda läkningen av skadade leder vilket kan öka rörligheten och minska risken för nya skador. CBD kan också förbättra blodflödet, syreförrådet och bortförande av restprodukter. Det här kan leda till sänkt blodtryck, minskade stressnivåer och förbättrad mental skärpa.

Ingenting av detta är dock vetenskapligt fastslaget utan handlar om prekliniska studier eller som i fallet med blodtrycket en mycket hög engångsdos med CBD, 600 milligram, testade på endast nio försökspersoner.[i] Den mentala skärpan gällde också bara nio försökspersoner, nämligen manliga långdistanslöpare som fick 300 mg CBD före ett hårt träningspass. Den dosen är den minsta uppmätta som har visat ge någon effekt, enligt tidigare forskning. Löparna upplevde ett visst ökat välbefinnande av CBD jämfört med placebo.[ii]


CBD inte längre doping
Samtidigt har CBD tagits bort från listan över förbjudna dopingpreparat så effekterna bedöms inte vara prestationshöjande enligt WADA, den internationella antidopingbyrån.[iii]

I en resonerande sammanfattning av CBD-effekter konstaterar ett forskarlag från University of Sydney i Australien att förutom den krampminskande effekten (som gett upphov till epilepsimedicinen Epidyolex) finns möjliga, men inga säkra effekter inom idrotten vid till exempel smärta och inflammation.[iv]

I USA – och även i Europa och Sverige – existerar CBD i en gråzon när det gäller reglering. Det betyder att det inte kontrolleras av FDA, det amerikanska livsmedels- och läkemedelsverket, vilket i sin tur innebär att producenterna gör lite som de vill. Scott Mazza menar att detta lett till en ökning av lågkvalitativa CBD-produkter på marknaden.

Men trots oron för bekämpningsmedel och tungmetaller i CBD-produkter och att tillverkare inte kontrollerar renhet och styrka, så vill han inte med artikeln uppmana till att sluta använda medlet på gym. De påstås bland annat främja till bättre sömn och underlägga återhämtningen efter träning.


För mycket THC i hampa
En artikel i cannabisnättidningen Leafly rapporterar dessutom att många hampa-produkter som används för att framställa CBD, har hög THC-halt, trots att hampa bara får innehålla obetydliga mängder. Över 70 procent av den testade hampan hade alltför höga THC-nivåer eller var kontaminerade giftiga ämnen.

CBD:s påstådda nytta som hälsoprodukt eller som användning inom sportvärlden återstår alltså att bevisa.

• Referenser: [i]  Jadoon et al (2017) A single dose of cannabidiol reduces blood pressure in healthy volunteers in a randomized crossover study . JCI Insight. 2017 Jun 15. – PMC (nih.gov)

[ii] Sahinovic et al (2022) Effects of Cannabidiol on Exercise Physiology and Bioenergetics: A Randomised Controlled Pilot Trial. Sports Medicine – Open volume 8, Article number: 27. Full Text (springeropen.com)

[iii] World Anti Doping Agency. Summary of major modifications and explanatory notes. 2018.  30 March 2021.

[iv] McCartney el al (2020) Cannabidiol and Sports Performance: a Narrative Review of Relevant Evidence and Recommendations for Future. Sports Med Open. 2020 Dec; 6: 27. Research – PMC (nih.gov)

Etiketter:

Annonser