Industrihampa det nya rusmedlet

[UPPDAT] Intresset för industrihampa har ökat kraftigt senare år. Det är en variant av cannabis med låg rushalt som numer är laglig att odla – om det görs på rätt sätt. Traditionellt odlas hampa för fibrernas skull, men enligt nya studier kan man bli påtänd om man röker den. En komplex legal situation har uppstått.

I en debattartikel i amerikanska tidskriften Newsweek varnar Kevin Sabet för konsekvenserna av det ökade intresset att odla hampa. Han är ledare för SAM, Smart Approaches to Marijuana, som arbetar mot legalisering av cannabis i USA.

Kevin Sabet. Foto: Drugnews

Odlingen av den förmodade ofarliga växten hampa med sina många nyttiga användningsområden skulle vitalisera ekonomin och rädda kämpande lantbrukare som sett sina inkomster sjunka kraftigt under 2010-talet. Hampafibrerna skulle användas i papperstillverkningen, till kläder och som ersättning för betong och stål. Men så har det inte blivit, konstaterar Sabet.

Efterfrågan har varit låg. Istället har hampa, som efter välorganiserad lobbyverksamhet legaliserades på federal nivå av USA:s kongress 2018, fått en annan användning. Nämligen som rusmedel. Cannabidiol (CBD), en icke rusgivande substans i plantan har visat sig användbar för att framställa Delta-8 THC, (inte Delta-9 THC som vanlig cannabis främst innehåller), samt ytterligare några THC-varianter som är lagliga i USA, men som ändå gör brukaren påverkad. THC-O är till exempel tre gånger starkare än Delta-9 THC.

Legaliserad hampa innebär ett kryphål i lagen för de amerikanska delstater där vanlig cannabis är förbjuden. Men även i delstater som tillåter cannabis utnyttjas hampa för att kringgå de restriktioner som trots allt finns kring odling och försäljning. Bland annat regleras inte hampa när det gäller innehållet i e-cigaretter. På grund av vaping-krisen i USA för några år sedan, alltså dödsfall och svåra lungskador (EVALI), efter att ha rökt cannabis i vaporizers, e-cigaretter, har regler skärpts om vilka tillsatser som får användas.

Lobbyorganisationen NORML, som sedan 1970 propagerat för cannabislegalisering, ger en initierad bild på sin hemsida av de nya THC-varianterna som man kan utvinna ur hampa på kemisk väg.[ii] Delta-8 THC beskrivs som svagare än vanlig THC, men effekterna är dåligt utforskade. Delta-8 THC finns att köpa i flera licensierade butiker, upplyser NORML. På federal nivå är dock Delta-8 THC förbjudet.

Inga av de övriga varianterna är testade vad gäller säkerhet och effekt. Därför varnar NORML uttryckligen för användning av Delta-10 THC och särskilt för THC-O acetat. Det är starka ord från en sådan cannabisvänlig organisation.

Uppsving för industrihampa i Sverige
Även i Sverige har både tullen och polisen noterat ett uppsving i intresset för industrihampa.

Det visar de kraftigt ökade beslagen av cannabisplantor och cannabisharts (hasch) vid gränskontroller som har samma kemiska profil som industrihampa, det vill säga lite THC men mycket CBD.

Jenny Åberg, tullens laboratorium. Foto: Tullverket

– Det är inte säkert att det är industrihampa, men det kan vara det. Det är industrihampa om det odlats på rätt sätt, vilket är svårt att kolla och lätt att utnyttja, säger Jenny Åberg, sakkunnig kemist på Tullverkets laboratorium,  till Drugnews.

Samma sak för beslagtaget hasch som är tillverkat av sådan cannabis som kan vara industrihampa. Den här typen av cannabis har ökat stort särskilt under 2020 och 2021.

– Det kan finnas flera förklaringar till ökningen, säger Jenny Åberg. För det första på grund av allt prat om medicinska och hälsoeffekter av CBD som finns i hög halt i hampa.

Ett annat skäl tror hon är som substitut för vanlig cannabis och att hampan kan vara sprayad med syntetisk cannabis och därför billigare, och ibland laglig. Den varianten syns däremot inte i beslagsstatistiken. Tullen gick också nyligen ut och varnade för en ny farlig stark syntetisk cannabis i godisform som upptäckts.

Åberg bygger sitt svar på en nyutgiven rapport från ECMDDA,[iii] Europeiska centrumet för narkotika och narkotikakontroll, där man bland annat redovisar en enkätundersökning bland 1500 schweiziska användare av CBD-produkter.

– Blir det ett oklart läge när det gäller lagligheten blomstrar genast en marknad, säger Jenny Åberg på tullen.

Polisbeslagen ökar
Samma tydliga tendenser i beslagsstatistiken hittar man hos polisen.
– Vi har sett en stark ökning av misstänkt industrihampa sedan förra våren, säger Erik Kronsell, gruppchef på Nationellt Forensiskt Centrum (NFC), till Drugnews.

Den totala mängden misstänkt industrihampa som tagits i beslag låg på tre till sex kilo per år mellan 2003 och 2014. Ifjol var beslagen nästan 90 kilo och hittills under 2021 har tagits 589 kilo fördelade på 1 682 beslagstillfällen, enligt NFC-statistik framtagen för Drugnews.[iv]

I tidningsartiklar på nätet kan man läsa om flera tillslag mot hampaodlingar. På Öland förra året rev polisen upp 800 plantor för en odlare, trots att han hade tillstånd av Länsstyrelsen.

Vi har en del saker vi ska kontrollera. Mycket talar för att han har gjort de ansökningarna han ska för att odlingen i sig ska vara tillåten, sen beror det på vad man sen gör, eller har för avsikt att göra med det som man odlar upp som ändå kan vara brottsligt, sa åklagare Magnus Argus i en kommentar till SVT Nyheter.[v] [vi]

Odlaren, som enligt SVT-artikeln är återförsäljare av olika hampaprodukter: oljor, kosttillskott och naturläkemedel, dömdes inte för något brott, men berättar att han skulle sälja hampan på export till en förädlare i USA. Kontraktet var enligt odlaren värt tre miljoner kronor.

CBD räddningsplanka för hampaodlare

Foto: Lesley L. /CC BY 3.0

Hampa var sedan medeltiden en kulturväxt i Sverige, bland annat för tillverkning av rep, tyger och segelduk. Från 1970 förbjöds odlingarna, men efter ett utslag i EU-domstolen 2003 blev den åter tillåten som industrihampa, om rushalten var högst 0,2 procent THC och även möjlighet till få jordbruks-stöd.

– Då blev det en väldig hausse. Många odlare trodde att de skulle tjäna bra, säger Anders Helander till Drugnews.

Han är forskare och sjukhuskemist på Institutionen för laboratoriemedicin på Karolinska Institutet och Karolinska Universitetslaboratoriet.

Men precis som i USA blev det ingen stor efterfrågan på hampa. Det blev överproduktion av industrihampa och priserna sjönk. Därför har branschen istället inriktat sig på CBD som ett alternativ. Genom växtförädling har man tagit fram varianter med hög halt. Marknadsföringen går ut på att lansera CBD som någon slags undermedicin.

Den sågs som en räddningsplanka för hampaodlarna, enligt Helander.
– Om CBD har någon hälsoeffekt eller inte låter jag vara osagt, säger han. Det är väl lite hokus pokus som med mycket annat, men allting går att sälja.

För ett och ett halvt år sedan började drogtestlaboratorier runt om i Sverige se Delta 8-THC, (förutom det vanliga Delta-9 THC), i sina analyser. Alltså cannabis som kan härröra från CBD i industrihampa. Proverna kommer från beroendevården eller drogtester på arbetsplatser. Delta-8 THC hade inte alls förekommit innan.

– Det kan antingen vara så att cannabisrökare köpt Delta-8 THC på nätet eller att de tillverkat det hemma från industrihampa. Varifrån det kommer vet vi inte, men det här ökade ganska mycket under våren och sommaren 2020. Sedan har det försvunnit och en anledning kan vara att Delta-8 THC är lika illegalt som Delta-9 THC i Sverige. Så in princip har det här försvunnit här hos oss, men det förekommer och ökar mycket i andra länder som inte har narkotikaklassat Delta-8 THC.

Två nya studier visar (länkar nedan*) att om man röker industrihampa med högt CBD-innehåll så kan CBD omvandlas till THC, både Delta-8- och Delta-9 THC, i själva förbränningsprocessen, berättar Anders Helander.

Om man förbränner CBD-lösningar i e-cigaretter blir det extra mycket. Så även om du köper legal industrihampa, alltså med låg THC-halt, så kan du få ett rus när du röker den. 

– Detta kan vara en anledning till den ökade omsättningen av industrihampa via till exempel näthandel, säger han.

Anders Helander har i arbetet följt utveckling av nätdroger och hur man ändrar molekyler för att kringgå narkotikastrafflagen. Det här är en variant av samma problem, menar han.

En knepig legal situation har alltså uppstått där en legal produkt (industrihampa) kan omvandlas till en illegal vid rökning eller vapning.

Ny tolkning om CBD i hudvårdsprodukter
När det gäller lagstiftningen kring växtbaserat CBD har det kommit vissa förtydliganden utifrån en ny tolkning av Europeiska kosmetikaförordningen.
”CBD som tidigare var helt förbjudet i kosmetiska produkter i Sverige om det utvunnits ur växten är tillåtet om det har utvunnits ur blad eller frön. Företaget ska på begäran kunna styrka råvarans ursprung”, skriver apotekare Kerstin Kahlén på Läkemedelsverket till Drugnews.

 


Fotnoter* (svensk studie) Anders Helander m fl nov 2021, Analytical Science Journals. “Analytical and medico-legal problems linked to the presence of delta-8-tetrahydrocannabinol (delta-8-THC): Results from urine drug testing in Sweden”. Om förekomst av delta-8-THC i Sverige.

• *(ungersk studie), Zsuzsanna Czégény  e al, Nature, april 2021, “CBD, a precursor of THC in e-cigarettes” studie om att THC kan bildas från CBD/industrihampa.Övriga fotnoter: [i]  Kevin Sabet. Newsweek 2021-09-13. The Unintended Consequences of Legalizing Hemp | Opinion (newsweek.com)

[ii] NORML’s Guide to Delta-8 THC and Other Novel Cannabinoids – NORML

[iii] Low-THC cannabis products in Europe. December 2020.

[iv] Beslagsstatistik framtagen för Drugnews på NFC.

[v] https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/polisen-rev-upp-800-hampaplantor-maktmissbruk

[vi] Polisen rev upp 800 hampaplantor – trots att han hade tillstånd | SVT Nyheter
Beslut: Polisens hamparazzia på Öland utreds inte | SVT Nyheter

 

Hampaodling

Foto: Martin Abegglen /CC BY 3.0

Alla ovanjord växtdelar av cannabis är narkotikaklassade – på illegala marknaden säljs kådan som hasch och blomställningarna som marijuana. Frön är tillåtna (ex. som fågelfrö), men får inte sättas i jord. Vissa sorter med låg rushalt (högst 0,2 procent thc) tillåts odlas för fiber- och fröproduktion, hampa.

Industrihampa undantas från narkotikakontrollförordningen efter utlåtande i EU-domstolen 2003 – i ett fall om en svensk hampabondes odling nära Laholm. Viss odling är berättigad till jordbruksstöd.

Ett system med odling på mindre hamparealer har uppstått, men legala produktionen är blygsam. Det förekommer att illegala sorter med högre rushalt samodlas. Oklart vem som ska sköta tillsynen.

I hela EU odlades 2020 hampa för fiberproduktion på cirka 35 000 hektar, varav Frankrike stod för hälften. Sveriges hampodling redovisas av Eurostat som ”icke signifikant”. Enligt Jordbruksverket kom ifjol stödansökningar för totalt 160 hektar från 83 sökande företag. Av dessa beviljades 49 stöd för 117 hektar hampodling.

Regeringen vill nu ha tydligare reglering av hampa för att förhindra att cannabis/varor med THC når konsumenter, samtidigt som odling som jordbruksprodukt är fortsatt möjlig. Remissrunda pågår till 1 februari 2022.
• Källor: Jordbruksverket, regeringspromemoria, EU m fl.
/Drugnews

Etiketter:

Annonser