Kalmarbor kissar mycket cannabis

KALMAR Analyser av avloppsvattnet i Kalmar tyder på stor förekomst av cannabis i kommunen. Mätningar en helg i augusti visar spår av hela 140 doser av drogen per 1 000 invånare. Socialförvaltning och polis är förvånade.

– Det är allvarligt och en väckarklocka om det stämmer. Vi trodde vi börjat få läget under kontroll efter flera insatser mot narkotika – såsom konferenser, utbildning av krogpersonal och informationsbroschyrer till föräldrar, säger Kjell Lindberg, drogsamordnare på socialförvaltningen i Kalmar, till Drugnews.

Siffrorna presenterades i fredags och både socialförvaltningen och polisen i Kalmar är överraskade över den höga nivån. Den är fem gånger högre än liknande analyser av avloppsvattnet i exempelvis Gävle, som startat en narkotikakommission.

I Kalmar har signaler om ökade drogproblem funnits en längre tid. Polisen har gjort flera beslag av Spice och andra syntetvarianter, hemodlingar av cannabis har upptäckts och drogliberala attityder sprids bland ungdomar.

Det var därför som Kjell Lindberg på Kalmar mot droger tog initiativ till att göra mätningen, som ett komplement till de drogvaneenkäter som regelbundet görs bland skolungdomar.

Prover i kommunens avloppssystem dit alla 57 348 invånare är anslutna togs helgen 30-31 augusti. Det “kollektiva urinprov“ som Kalmar Vatten utförde och Karolinska Universitetssjukhuset nu analyserat visar:

Cannabis förekom i 140 doser per 1 000 invånare, vilket är rekordhögt. För andra substanser gav analysen betydligt lägre utslag, (7 doser amfetamin per tusen och 0,4 doser kokain per tusen invånare). Det betyder dock inte att 14 procent av Kalmars invånare rökte cannabis den aktuella helgen, drogen stannar länge i kroppen, och några kan ju ha kissat flera gånger.

– Det är anmärkningsvärt högt vad gäller cannabis, men ska inte överskattas heller. Flera analyser behövs, säger Alex Christakopoulos på Karolinskas Universitetssjukhus analys- och missbruksenhet, till Drugnews.
Han säger att mätmetoderna håller på att förfinas, att identifieringen av substanserna är säkra värden, men att halterna ska uppfattas som ungefärliga.

I Kalmar funderar man över olika förklaringar – det var lönehelg vid provtillfället och flera aktiviteter, universitetet hade inspark och ett nattlopp sprangs. Polisen hade en särskild insats och gjorde sju narkotikabeslag.

– Vi ville få fler basfakta genom avloppsproven och det fick vi med besked. Men lite underligt är det då vi ligger klart under rikssnittet i CAN:s drogenkäter bland skolelever. Vi ska göra en ny mätning av vattnet lite senare i höst för att vara säkra, säger drogsamordnare Kjell Lindberg.

Lindberg understryker att arbetet mot narkotika nu ska fortsätta i Kalmar.

• Fotnot: Vid drogvaneenkäter 2010 i Kalmar, så svarade av niondeklassarna 5 procent av flickorna och 6 procent av pojkarna att de provat narkotika (riksgenomsnittet var 7 resp. 9 procent). I gymnasiets årskurs två uppgav 11 proc. av flickorna och 18 proc. av pojkarna i Kalmar att de använt narotika, (15 resp. 21 proc. i riket).

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Etiketter:

Annonser