Polishundar på högstadieskolor

D538-Karlshamnlogga1minKarlshamn blir först i Blekinge med att låta narkotikahundar kontrollera elevskåp på kommunens högstadieskolor. Detta efter att polisen ställt sig positiv till förslaget.

11Skolkorr.jpg

I kommunen har drogproblem uppmärksammats bland skolelever och i fjolårets enkät svarade flera tonåringar att de prövat narkotika.

Nu har utbildningsförvaltningens chef, Patrik Håkansson, godkänt att narkotikasökhundar ska få patrullera kommunens tre högstadieskolor 7-9 årskurs. Österslättskolan, Norrevångskolan och Stenbackaskolan med sammanlagt cirka ett tusen elever.

Patrik Håkansson, Karlshamn
Patrik Håkansson, Karlshamn

– Det stör mig att vi inte kunnat kolla exempelvis elevskåp, vi vet att några elever haft drogproblem. Men det är främst i förebyggande syfte som vi vill kunna bjuda in polisen och deras hundar då och då, säger Patrik Håkansson till Drugnews.

Det ska inte finnas möjlighet att förvara droger i skolorna och Håkansson har inte fått några negativa reaktioner hittills. Polisen har tidigare inte kunnat söka i skåpen utan misstanke, då det krävts husrannsakan. Kommunen har löst det genom att vårdnadshavare på en av skolorna fått skriva på avtal om att polis får söka i skåpen.

Hittills har det behövts tips om brottsmisstanke för att hundar ska få söka genom skolor. Men efter ett utlåtande nyligen av polisens rättsavdelning får skolor genomsökas utan misstanke, uppger Eskilstuna-Kuriren. Enligt det nya direktivet så räcker det med att exempelvis skolor hör av sig till polisen.

Karlshamns kommun hoppas nu att polisen får tid och resurser för att använda sökhundar. Lokalt stöder polisen möjligheten, men det är ännu inte bestämt när kontrollbesöken ska inledas.

Moderaterna i Karlshamn ville redan för över ett år sedan att narkotikahundar skulle släppas in på kommunens skolor, men kommunfullmäktige röstade nyligen ner förslaget.

– Vi drev förslaget politiskt, men fick nej. Jättebra att utbildningsförvaltningen driver det vidare. Det är viktigt att tidigt förebygga drogproblem, säger Emanuel Norén, ordförande för moderaterna i staden, till Drugnews.
Senare i år ska även kommunen låta analysera avloppsvattnet om förekomst av olika droger, på initiativ av ortens ANDT-strateg.

Staffan Hübinette
Staffan Hübinette

• En som länge förespråkat insatser mot narkotika i skolvärlden är Staffan Hübinette, lärare i drogprevention. Han välkomnar att polis och hundar framöver enklare kan komma till skolor i landet.
– Det kan underlätta arbetet för en narkotikafri skolmiljö. Hittills har olika kommuner som velat göra något försökt lösa det på olika sätt lokalt. Narkotikahundar kan tillsammans med andra åtgärder – som skolvärdar, goda elevrelationer och drogtester – få en förebyggande effekt, säger han.

Drugnews har sökt jurist på polisens rättsavdelning.

Annonser