M: släpp in knarkhundar på skolor

Moderaterna i Karlshamn i Blekinge vill släppa in narkotikahundar på kommunens skolor och fritidsgårdar för att få bort drogerna.

Nyligen föreslog moderaterna i staden att drogtester ska genomföras på gymnasieskolan. Nu går de vidare och motionerar om att även använda narkotikahundar på kommunens skolor och fritidsgårdar.

– Det är dags att göra något konkret i stället för att bara prata om nolltolerans mot narkotika. Detta är ett komplement till drogtester och ett smart sätt att förebygga långvarigt missbruk, säger Emanuel Norén 2:e vice ordförande i gymnasienämnden, i ett pressmeddelande.

Han vill få bort droger från skolor och sända tydliga signaler om att det inte är acceptabelt.
– Tanken är att barn och ungdomar ska veta att det kan komma knarkhundar och att vuxenvärlden gör allt för att få bort narkotikan, säger han.

Patrullering med hundar ska göras när skolan är stängd och det är bara rektorn som ska informeras om vilka skåp eller utrymmens som markeras av hunden. Kanske även skolan kan bli övningsområde för polisens hundar.

– Vi måste öka samarbete med skola, social och polisen, vi måste kika på system kring frånvarorapportering, vi behöver en narkotiskapolitiskt kraftsamlig i Karlshamn, säger Karlshamnsmoderaterna Emanuel Norén och Magnus Sandgren som i dagarna lämnar in motionen.

Elever som Radio Blekinge talat med verkar ganska positiva till initiativet, att otillåtna preparat är ett faktiskt problem håller de flesta med om.
– Jag tycker det är en bra tanke för då visar de att det inte är acceptabelt att använda knark i skolan. Det ska vara ett tryggt samhälle och även för oss i skolan, säger Alicia Nilsson på Väggaskolan i Karlshamn till SR.

Men flera befarar att även de som inte använder droger kan beröras negativt av kontrollerna.
Juridiskt har skolinspektionen varit kritisk till slumpvisa drogtester, men om frivillighet betonas i försöken så är de tillåtna, enligt utlåtande från Justitieombudsmannen.

Tema: NARKOTIKAFRI SKOLA

Drogfria skolor är inte självklart – trots att det behövs för en trygg arbetsmiljö för både elever och skolpersonal. För att lyckas med skolarbete och framtidsplaner, men också för skydda unga från att hamna i missbruk.  Droger påverkar unga hjärnor, försvårar inlärning och ökar risk för skolk, lägre betyg och avhopp.

Allt fler skolor tar fram drogpolicys och frågar efter metoder för att tidigt upptäcka och kunna ingripa om elever misstänks testa eller vara på väg in i beroende. Några myndigheters beslut har försvårat användande av bl a slumpvisa drogtester och utveckla samarbete skola, socialtjänst och polis, och hänvisar till enskildas integritet. Men skolor prövar sig fram.

Idag använder ett 50-tal skolor (flera gymnasier med yrkesutbildning) i landet s.k. slumpvis drogtestning, som ska baseras på frivillig medverkan och kontrakt med målsman och elev.
Se mer projektet Narkotikafri Skola

Läs mer

Annonser