Samarbete mot ungas pillermissbruk

Missbruk av syntetiska opioidläkemedel har ökat i Karlshamn i Blekinge. Hittills i år har tre unga vuxna avlidit i överdoser. Nu inleds samarbete för att förebygga att fler skolungdomar börjar experimentera med de farliga pillren.


Redan i våras slog beroendevården på landstinget i Blekinge larm om till Karlshamns kommun och polisen efter att konstaterat att tre olika dödsfall bland unga vuxna kunde kopplas till narkotikaklassade läkemedel.

Nu har remiss på remiss om fler missbruksbehandlingar kommit till landstinget. Det handlar särskilt om unga beroende i åldrarna 16 till 26 år.

– Eftersom det vi ser bara är toppen på ett isberg så tror jag att orden explosion och epidemi inte är fel, säger överläkare Peter Valverius, till P4 Blekinge.

Kommunen och landstinget har identifierat mellan 45 och 65 ungdomar i riskzonen i Karlshamn, men det kan vara fler.

Det handlar bland annat om missbruk av narkotikaklassade läkemedel som Oxikodon, Oxycontin och Tramadol, alla är smärtstillande medel som används inom vården. Men är också syntetiska opiater som fel använt är starkt beroendeframkallande och livsfarliga.

Jenny Andersson, ANDT-strateg

– I våra enkäter på högstadiet svarar flera ungdomar att de förutom cannabis, som är vanligaste illegala drogen, även prövat narkotikaklassade läkemedel. Om våra barn missbrukar sådant, så fruktar jag att det kan bli fler dödsfall, säger Jenny Andersson, folkhälsostrateg på Karlshamns kommun, till Drugnews.

I kommunens tidigare skolelevsundersökningar – en ny stor enkät presenteras i september – uppger flera unga att de använder droger för att de ibland mår dåligt och försöker självmedicinera.

Tillgängligheten av pillren är stor och finns i många hem. Jenny Andersson uppmanar föräldrar att ta ett större ansvar.
– Tala med barnen om även känsliga ämnen, hur de mår, vad de gör, och skaffa mer information om droger. Och ha koll på familjens medicinskåp och lämna tillbaka narkotikaklassade läkemedel som blivit över, säger hon.

Nu ska landstinget och Karlshamns kommun öka sitt samarbete och arbeta gemensamt för att försöka vända utvecklingen. Detta för att tidigare upptäcka tonåringar på väg in i drog- och pillerberoende och hitta verktyg för förebygga att de alls börjar.
I höst kommer även högstadieföräldrar inbjudas till informationsträff om bland annat läkemedelsmissbruk och att lära sig känna igen tecken på drogpåverkan.

Landstinget i Blekinge har även märkt ökat missbruk av mediciner på andra håll. Överläkare Valverius har för avsikt att ”sträcka ut en hand” även till andra kommuner i sinom tid.

Annonser