Färre dör av narkotika i Sverige

Allt färre dör till följd av narkotika i Sverige. Det visar Folkhälsomyndighetens senaste rapport om den svenska narkotikasituationen. Sedan toppåret 2015 har antalet dödsfall sjunkit med en tredjedel.


Under 2021 skedde 450 narkotikarelaterade dödsfall enligt den definition som den Europeiska narkotikabyrån EMCDDA använder. Av de som avled var nästa sju av tio män. År 2015 hade Sverige 675 narkotikarelaterade dödsfall, men sedan dess har det skett en kontinuerlig minskning. Undantaget var 2017, då det skedde ett stort antal dödsfall med fentanyl och fentanylliknande droger.

– Flera faktorer har sannolikt bidragit till minskningen av narkotikarelaterade dödsfall. Till exempel så har naloxon som används för att häva överdoser blivit mer tillgängligt, och tillgången till läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende har ökat. Det är två viktiga åtgärder för att förebygga narkotikarelaterade dödsfall, säger utredaren vid Folkhälsomyndigheten Mimmi Eriksson Tinghög i ett pressmeddelande.

Det vanligaste drogtypen i samband med dödsfall är opioider, som var inblandat i ungefär nio av tio dödsfall där det var känt vilken substans som orsakat. De flesta dödsfallen har bedömts bero på oavsiktlig överdos. Men det är värt att notera att det är stora skillnader mellan könen. Oavsiktlig överdos stod för 65 procent av dödsfallen för män, men bara 47 procent av dödsfallen bland kvinnor.

För kvinnorna var det mer än dubbelt så vanligt med narkotikarelaterade självmord jämfört med männen, 27 procent jämfört med 12 procent.

Annonser