Stockholmsenkäten: ökat ANT-bruk och sextvång

Användning av alkohol, snus och narkotika ökar bland skolelever i huvudstaden, enligt en ny livstilsenkät av Stockholm stad. Andelen unga flickor som tvingas till sex har dessutom fördubblats.

Stockholmsenkäten gjordes i våras bland över 9 500 elever i nian grundskolan och på gymnasiet årskurs 2 bland drygt 9 500 elever i Stockholm.

Narkotikaanvändning har länge legat på en stabilt låg nivå, men i år syns ett negativt trendbrott uppåt bland unga i Stockholm. De som uppger att de prövat narkotika någon gång har ökat kraftigt sedan 2016, i alla grupper.

För högstadieelever i nian är ökningen från 9 till 15 procent, (12 procent av flickorna och 17 procent av pojkarna), cannabis är vanligast.
Bland gymnasieelever är ökningen från 25 till 30 procent. På gymnasiet årskurs 2 har 32 procent av pojkarna och 27 procent av flickorna någon gång provat narkotika.

Andelen gymnasieelever som använt narkotika senaste fyra veckorna är tolv procent bland pojkarna och åtta procent bland flickorna. Hälften av gymnasieeleverna uppger sig ha haft möjlighet att prova illegala droger, särskilt de som inte tidigare använt.

– Det är mycket oroande att narkotikaanvändning har ökat kraftigt bland elever. Vi kan se att tillgången har ökat, men varför fler provar återstår att analysera. Eventuella kopplingar till andra faktorer ska nu undersökas för att kunna ta fram förebyggande insatser, säger Clare Levine, projektledare för Stockholmsenkäten, till Drugnews.

ur Stockholmsenkäten

 

Foto: Drugnews

Även bland alkohol och tobak som länge minskat till en ”historiskt låg nivå”, ses förändrade vanor. Nu uppger fler unga pojkar och flickor i nian att de dricker alkohol, även om fortfarande en majoritet (64 procent resp. 55 procent i nian) inte dricker.
Men något fler unga i nian ”stor konsumerar”* alkohol minst en gång i månaden. Och genomsnittliga debutåldern för att dricka sig berusad har sjunkit till 13 år.

På gymnasiet är andelen som inte dricker alkohol mer stabil, ungefär en tredjdel dricker inte, (cirka 35 procent av pojkarna avstår helt och 29 proc. av flickorna), enligt enkäten.

Vad gäller tobak, så är det särskilt snus som ökat bland de unga, jämfört med 2018, särskilt bland flickor i årskurs 2 på gymnasiet, (12 procent snusar nära dagligen). Andelen rökare bland eleverna är kvar på ungefär samma nivå som tidigare.

Fler har utsatthet för sexuellt tvång. Bland flickor i gymnasiets årskurs två uppgav åtta procent att de tvingats till sex och bland flickor i nian var motsvarande andel fem procent. Det är en fördubbling jämfört med 2016 och högsta siffor som uppmätts i Stockholm.

– En av de mest oroande utvecklingarna i Stockholmsenkäten 2020 är den avsevärt högre nivån av flickor som uppgett att de blivit utsatta för våldtäkt och tvingats till sex, sa socialborgarråd Jan Jönsson (L) och skolborgarråd Isabel Smedberg-Palmqvist (L) vid en pressträff i torsdags, rapporterar SVT.

Jönsson menar att föräldrar måste informeras och samtala med sin barn, särskilt ”med sönerna om hur man förhåller sig till andra människor och kroppar”.
Under en polisinsats nyligen i Stockholm, ”Operation torsk”, tillsammans med socialtjänsten upptäcktes flera unga som lockats in i sexhandel. Samarbete ska nu inledas för att söka upp unga personer som dragits in i s.k. sugerdating, några så unga som 12-13 år.

Stockholmsenkäten görs vartannat år om ungdomars levnadsvanor. I våras deltog elever på 145 skolor deltog i undersökningen, svarsfrekvensen var 72 procent. Nästa vecka redovisas även elevernas svar från övriga kommuner i Stockholms län. CAN:s drogvaneenkät för hela riket kommer senare i höst.
* (18 centiliter sprit, helflaska vin, fyra stora flaskor cider eller fyra burkar starköl etc.)

ur Stockholmsenkäten

Annonser