Fler brukar cannabis i Sverige

Andelen svenskar i gruppen 17-84 år som använt cannabis senaste året har ökat till 3,6 procent, visar en ny CAN-studie. Och bland personer som dör oväntat har fler cannabis i kroppen, enligt rättsmedicinska data.

Det framkom vid en konferens om cannabis som Uppsala universitet anordnade i Almedalen i onsdags.

Håkan Leifman, CAN

Håkan Leifman, direktör på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, släppte några siffror ur rapport – om ANT-konsumtion, vilka som använder och hur det påverkar omgivningen – som blir klar i höst.

När det gäller cannabis (hasch, marijuana mm) så har andelen som uppger att de använt drogen senaste året ökat från 2,5 procent år 2013 till 3,6 procent ifjol. Uppåt två hundra tusen personer använder nu drogen från och till.

– Helt klart har tillgången på cannabis blivit större vilket märks i dessa tal, men också attityder har förändrats och fler använder drogen, säger Leifman till Drugnews efter konferensen.

En annan sammanställning som CAN gjort tillsammans med Rättsmedicinalverket visar att fler döda som undersökts rättsmedicinskt har cannabis i kroppen.

Antalet upptäckta med spårämne av cannabis har ökat från ett 50-tal årligen för två decennier sedan till cirka 300 dödsfall ifjol. Eller från en procent till 6 procent av de cirka 5 000 avlidna som undersöks per år. Det är personer som avlidit efter oklara olyckor, brott eller missbruk och som polisen begär undersökning av.

– Det innebär inte att de avlidit av cannabis. Men det tyder på en ökad användning av cannabis även i riskgrupper, som missbrukar och lever i samhällets utkant, säger Håkan Leifman.

Totalt undersöks 5 000 kroppar rättsmedicinskt av de cirka 90 000 som avlider per år i Sverige.

På seminariet diskuterades om cannabis behövs ur ett medicinskt perspektiv och om Sverige ska legalisera.

Panel på Ufold-seminarie. Bl a Erik Leijonmark, Ecad, Walter Kegö, ISDP, Pia Steensland, (KD), Hugo Pringle, (Cuf), professor Fred Nyberg, Håkan Leifman, CAN, och Claes Nordensson. Foto: Drugnews

Den enda i panelen som vill tillåta cannabis var en kille från Centerns ungdomsförbund. Bland annat för att avlasta rättsväsendet och istället ta hand om personer med beroende bättre och han kunde tänka sig en försäljning på ”systembutiker”.

– Heja Kanada, som nu legaliserar! Men jag tror tyvärr inte att det blir aktuellt här före nästa sekelskifte, sa CUF:aren Hugo Pringle.

Inte någon annan medverkande ser legalisering som en väg.
– Nej, vi bör undvika följa efter ”Trump-land”. Men bör satsa mer resurser på forskning om cannabis medicinska egenskaper, sa Fred Nyberg, seniorprofessor Uppsala universitet.

Erik Leijonmark från ECAD varnade för att tillåta cannabis skulle ge marknad för en ny tobaksindustri2.0.

Drogforskaren Håkan Leifman, CAN, berättade att det idag vare sig finns stöd hos allmänheten eller hos politiken överlag för en legalisering. Även i åldersgruppen unga vuxna mer liberala killar, finns inget större stöd.
Däremot diskuterar fler att lyfta konsumtionsförbudet av illegala droger som ett alternativ.

Konferensen arrangerades av UfoldForum för forskning om läkemedels- och drogberoende.

Annonser