Unga mindre restriktiva till narkotika

Färre skolelever i nian ser narkotika som ett stort samhällsproblem och fler anser att det ska vara tillåtet att röka cannabis. Men majoriteten anser att droger är riskabelt och använder inte själva, visar en ny CAN-undersökning som jämfört åren 2003 och 2019.

Studien har följt hur attityder till narkotika och samband mellan attityder och användning ser ut mellan åren och bygger på den årliga enkäten Skolelevers drogvanor av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Cirka 5000 elever per år i niondeklasser brukar delta.

Av 15-16-åriga elever i niondeklasser anser det borde vara tillåtet att röka cannabis var fem procent 2003, med hade ökat till 13 procent 2003. Och skolelever som ser narkotika ”i största grad” som ett problem (på fyragradig skala) hade sjunkit från 63 till 36 procent mellan åren. Fler tror också numer att det tycker det ”är ofarligt att använda ecstasy”, tre procent 2003 och åtta procent idag.
Men 61 procent av eleverna tog ifjol helt eller delvis avstånd från påståendet att det borde vara tillåtet att använda cannabis.

Isabella Gripe, CAN

– Även om det skett stora förändringar mellan åren, uppfattar de flesta trots allt narkotika som ett problem, säger utredaren Isabella Gripe på CAN i en kommentar.

I frågebatteriet till eleverna, så ingick även om alla som använder narkotika förr eller senare riskerar få problem? (72 proc. instämde helt 2003, 42 proc. ifjol) och om man ibland måste tvångsvårda narkotikaberoende? (50 proc. instämde helt å 2003 och 35 proc. ifjol).

Pojkar såg överlag i lägre utsträckning narkotika som ett stort problem än flickorna. Och pojkarna var lite mindre restriktiva än flickorna, enligt studien.

Trots till synes mer liberala attityder till narkotika så har inte användningen överlag ökat mellan jämförelseåren, utan är relativt stabilt bland högstadieelever. 2003 uppgav åtta procent att de använt narkotika någon gång, ifjol svarade sju procent (9 proc. av pojkar och 6 proc av flickorna) att de använt, oftast cannabis. Hur samband mellan attityder och användning ser ut är komplext och verkar ändras över tid, enligt studien. Men ju mer unga uppfattar narkotika som ett problem, desto lägre är sannolikheten att de någon gång använt det. Också bland de elever som använt droger minskar sannolikheten att göra det frekvent ju mer narkotika uppfattas som ett problem.

Utredaren Gripe säger till SVT:
– Nej, 16-åringarna knarkar inte mer – däremot ser man en ganska stor förändring i hur de talar om och uppfattar till exempel cannabis, säger hon.

Hon tror också att en mer tillåtande attityd i medier och populärkultur och debatten om legalisering i några länder kan ha bidragit till ändra attityder.

• Nya fokusrapporten ”Upp till var och en?” (pdf-fil, 16 sidor) presenterades på tisdag på ett webbseminarie på CAN.

Tema: UNG & NYKTER

Allt fler ungdomar väljer nykterhet.
Cirka nio av tio skolelever i nionde grundskoleklassen (ca 15-16-år unga) hade på 1970-talet druckit alkohol senaste året, det hade i samma åldersgrupp mitten av 2010-talet sjunkit till nedåt 40 procent. Historiskt låga siffror i Sverige, enligt CAN:s skolenkäter.

Förklaringen är oklar – forskare nämner bl a ändrade umgängesvanor (mer via internet), nya hälsotrender, effekter av drogförebyggande insatser, mer föräldrakontroll, ökad ålderskontroll, fler unga med bakgrund i icke-alkoholkultur… Men man vet inte säkert.

Även tobak brukas mindre av unga, medan narkotikautvecklingen inte visar samma nedgång.
Det finns dock ännu ungdomsgrupper där det dricks mycket och langning via sociala medier och av insmugglat har ökat.

Också i Europa dricker och röker färre skolelever, även om berusningsdrickande är ganska högt (cirka en av tre druckit sig full senaste månaden), visar nya stora Espad-enkäten år 2015 där 96 000 tonåringar i 35 länder deltagit. Sverige sticker där ut som enda land där flickor dricker mer än pojkar.

Läs mer

Annonser