Ministern: mer förebygg och samarbete

Socialminister Lena Hallengren gläds åt att alkohol och tobak minskar bland skolelever och att narkotika inte ökar. ”Men vi måste hålla i arbetet. Det går inte växla ner när det gäller barn och unga”, säger hon och planerar även hearings runt landet om en ny ANDT-strategi.

Socialministern besökte Café CAN i onsdags där rapporten Skolelevers drogvanor 2019 presenterades av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (se separat Drugnews-artikel).
Den årliga enkäten bland elever i nian och på gymnasiet årskurs 2 visar att alkoholkonsumtion och tobaksrökning minskat till historiskt låga nivåer, medan narkotika varit ganska stabil några år.

– Skönt att narkotikaanvändning inte ökar i alla fall, enligt rapporten. Men det kräver att man hänger i. Det går inte att växla ner arbetet med barn och unga, sa Lena Hallgren (S) bland annat.

Och även om hon vill att användandet ska gå ner mer och debutålder höjas, så är det viktigt att se till inte att det motsatta sker.

Cannabis minskar inte minskar och ökade attityder bland unga om att drogen inte är skadlig att pröva några gånger bekymrar henne.

– Det är allvarligt. Det behövs samverkan, kunskap och opinionsbildning, jag gör vad jag kan. Det behövs nog ingen ny lagstiftning här eftersom det inte är tillåtet att sälja, köpa och använda cannabis. Utan mer påverka attityder. Och skolan har en viktig roll, sa hon till Drugnews.

Hon har i höst tagit debatter med några som vill utreda en legalisering av cannabis för att försöka komma åt gängens intäkter och stopp våldet, bland annat moderate riksdagsmannen Hanif Bali. Inte aktuellt, enligt Hallengren.
Hon sa även att det finns en ”aggressiv svans” av högljudda grupper som lite i det dolda följer efter, länkar och via sociala medier hävdar att cannabis inte är farligt. ”Vi får inte vara naiva”.

Samtal om skolelevers drogvanor. Fr v Charlotta Rehnman Wigstad och Anna Englund, båda CAN, och socialminister Lena Hallengren. Foto: Drugnews

I en panel med CAN:s utredare och publikfrågor, så underströk hon att det förebyggande ANDT-arbetet kräver samarbete med många parter och att den nya strategi som ska tas fram nästa år måste ha stor förankring.

– Samverkan är viktig och fler måste med i arbetet. Utan strategi går det inte hänga i. Ingen kan ersätta poliser, fältare, lärare med flera, sa hon.

Den nya strategin ska enligt regeringen få större fokus på narkotika, som inte minskar som övriga preparat. ”Behöver göras ett omtag och stärka N:et”. Hon vill nå samma positiva utveckling för cannabis som för alkohol bland skolelever.

Och hon oroas över hur nätdroger saluförs på sociala medier och vill reglera distanshandeln av alkohol. Att Systembolagets monopol – som är populärt bland sina kunder och lyckats hålla ålderskontrollen – utmanas av politiker som vill tillåta försäljning i dagligvaruhandel bekymrar henne.

Om även spelberoende ska ingå framöver i den nya strategin återstår att se, det är ”inte helt avgjort”, enligt minister. Hon flaggar även för att åka runt och ta in synpunkter runt landet på särskilda hearings för drogförebyggare, organisationer och andra under våren om strategin.

Socialministern fick även publikfrågor om tobaksfri skoltid och svarade ”ingen dum idé, bör kunna beslutas lokalt”. Medan svaren om drogtester i skolan och varför budgeten till förebyggande ANDT-arbetet halverats och inte uppjusteras var mer svävande.

Annonser